Online offerte hypotheekakte

Hier is de offerte voor uw akte:

Online offerte hypotheekakte
Tarief hypotheekakte[0] 420,00
Kadastraal tarief inzage 90,00
Kadastraal tarief inschrijving[1][2] 94,50
Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds 8,22
BTW (21%) 108,83
Totaal bovenstaande 721,55
Overige details:
  • [0] = Mits het inschrijvingsbedrag niet hoger is dan € 750.000,00.
  • [1] = Het kadaster hanteert verschillende tarieven voor de inschrijving van akte. Het genoemde “Kadastraal tarief inschrijving” gaat uit van het laagste tarief (indien er sprake is van een zogenaamde “KIK-akte”). Het is vooraf echter niet altijd duidelijk welk tarief van toepassing is. Indien mocht blijken dat uw akte geen “KIK-akte” betreft, dan wordt het “Kadastraal tarief inschrijving” verhoogd met € 70,50.
  • [2] = BTW-vrijAKTIE Notarissen Midden-Brabant is dé notaris voor uw hypotheekakte tegen een laag tarief. Hierboven ziet u de online offerte voor uw hypotheekakte.

Wilt u niet teveel geld uitgeven, kies voor AKTIE Notarissen Midden-Brabant; u weet vooraf exact wat u kunt verwachten en welk tarief u daarvoor betaalt. Daarmee is AKTIE Notarissen Midden-Brabant dus een goed én goedkoop alternatief voor de traditionele notariskantoren.

(Eventuele) bijkomende kosten:

  • Indien er meerdere kadastrale percelen worden verbonden, wordt het ‘Kadastraal tarief inzage’, per extra perceel, met € 45 exclusief BTW (€ 54,45 inclusief BTW) verhoogd.
  • Indien er hypotheken algeheel moeten worden afgelost/doorgehaald bij het kadaster, zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen per hypotheek € 215,00 exclusief BTW (€ 260,15 inclusief BTW).
  • Er wordt € 40,00 exclusief BTW (€ 48,40 inclusief BTW) per bij de hypotheekvestiging betrokken persoon in rekening gebracht voor kosten Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), het Verificatie Identificatie Systeem (VIS), de Basisregistratie personen (BRP), het Curatele- en bewindregister (CCBR), het Centraal Insolventieregister (CIR) en kosten wettelijk aktebeheer.
  • Er wordt € 40,00 exclusief BTW (€ 48,40 inclusief BTW) per bij de hypotheekvestiging betrokken rechtspersoon in rekening gebracht voor de kosten van inzages handelsregister, het faillissementsregister.
  • Voor overige extra werkzaamheden verwijzen wij u naar deze bijlage (eventuele) kosten extra werkzaamheden.

Deze kostenopgave is geldig tot 3 maanden na heden.
Indien het Kadaster tussentijds de kosten van de inschrijving van de akte zal verhogen/verlagen, wordt dit nieuwe kadastertarief in rekening gebracht.

De algemene voorwaarden en informatie over de principes en (eventuele) kosten extra werkzaamheden van AKTIE Notarissen Midden-Brabant kunt u hier downloaden.

Houdt u er rekening mee dat u AKTIE Notarissen Midden-Brabant B.V. alleen kunt bezoeken op afspraak. Heeft u iets af te geven, dan kunt u de bescheiden deponeren in de brievenbus.