Online offerte basis testament

Hier is de offerte voor uw akte:

Online offerte basis testament
Tarief akte[0] 360,00
Kosten diverse inzages (1 persoon) 40,00
Kosten CTR (1 persoon) 5,50
Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds 8,22
BTW (21%) 86,88
Totaal bovenstaande 500,60
Overige details:AKTIE Notarissen Midden-Brabant is dé notaris voor uw testament tegen een laag tarief. Hierboven ziet u de online offerte voor uw testament.

Wilt u niet teveel geld uitgeven, kies voor AKTIE Notarissen Midden-Brabant; u weet vooraf exact wat u kunt verwachten en welk tarief u daarvoor betaalt. Daarmee is AKTIE Notarissen Midden-Brabant dus een goed én goedkoop alternatief voor de traditionele notariskantoren.

 

 

Voorwaarden:

In dit basistestament is het volgende opgenomen:

  • een herroeping;
  • een rechtskeuze;
  • een uitsluitingsclausule;
  • een erfstelling en contantenlegaten (maximaal 3 erfgenamen/legatarissen);
  • een executeursbenoeming (geen reserve-executeur).

(Eventuele) bijkomende kosten:

  • Bij het opnemen van een voogdijbepaling in het testament worden eenmalig extra kosten berekend van € 80,00 exclusief btw (€96,80 inclusief btw).
  • Bij het opnemen van een bewindbepaling in het testament worden eenmalig extra kosten berekend van € 80,00 exclusief btw (€96,80 inclusief btw).
  • Wenst u nog andere regelingen op te nemen in uw testament, dan ontvangt u na de eerste bespreking een offerte op maat. Deze offerte op maat kan vanwege de tijdsbesteding en/of complexiteit van uw wensen aanzienlijk afwijken van de basis-offerte.

Indien er een eerste bespreking heeft plaatsgevonden met betrekking tot het opmaken van een akte maar er geen vervolgwerkzaamheden dienen te worden verricht, dan wordt voor dit eerste gesprek het gebruikelijke adviestarief in rekening gebracht te weten € 219,00 exclusief btw per uur (€ 265,00 inclusief btw per uur).

De algemene voorwaarden van AKTIE Notarissen Midden-Brabant kunt u hier downloaden.

Houdt u er rekening mee dat u AKTIE Notarissen Midden-Brabant B.V. alleen kunt bezoeken op afspraak. Heeft u iets af te geven, dan kunt u de bescheiden deponeren in de brievenbus.