Online offerte gelijkluidende testamenten

Hier is uw offerte voor deze (2) akten:

Online offerte gelijkluidende testamenten
Tarief (2) akten[0] 470,00
Kosten diverse inzages (2 personen) 80,00
Kosten CTR (2 personen) 11,00
Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds (2x € 8,22) 16,44
BTW (21%) 121,26
Totaal bovenstaande 698,70
Overige details:AKTIE Notarissen Midden-Brabant is dé notaris voor uw gelijkluidende testamenten tegen een laag tarief. Hierboven ziet u de online offerte voor uw gelijkluidende testamenten.

Wilt u niet teveel geld uitgeven, kies voor AKTIE Notarissen Midden-Brabant; u weet vooraf exact wat u kunt verwachten en welk tarief u daarvoor betaalt. Daarmee is AKTIE Notarissen Midden-Brabant dus een goed én goedkoop alternatief voor de traditionele notariskantoren.

Voorwaarden:

Indien u samenwoont respectievelijk gehuwd bent en geen kinderen heeft, is het volgende in uw gelijkluidende testamenten opgenomen:

 • een herroeping;
 • een rechtskeuze;
 • een uitsluitingsclausule;
 • een erfstelling ten behoeve van de partner;
 • een inkortingsvolgorde/niet-opeisbaarheidsclausule/verplichting voorschieten belasting;
 • een executeursbenoeming (geen reserve-executeur).

Indien u samenwoont en alleen gezamenlijke kinderen heeft, is het volgende in uw gelijkluidende testamenten opgenomen:

 • een herroeping;
 • een rechtskeuze;
 • een uitsluitingsclausule;
 • een erfstelling ten behoeve van de partner;
 • een legaat aan uw kinderen gelijk aan (een gedeelte van) de waarde van uw nalatenschap;
 • verplichting voorschieten belasting;
 • een inkortingsvolgorde/niet-opeisbaarheidsclausule/uitsluiten aanspraken afstammelingen bij beroep op legitieme;
 • een executeursbenoeming (geen reserve-executeur).

Indien u gehuwd bent en alleen gezamenlijke kinderen heeft, is het volgende in uw gelijkluidende testamenten opgenomen:

 • een herroeping;
 • een rechtskeuze;
 • een uitsluitingsclausule;
 • een basis wettelijke verdelingsregeling;
 • verplichting voorschieten belasting;
 • een inkortingsvolgorde/niet-opeisbaarheidsclausule/uitsluiten aanspraken afstammelingen bij beroep op legitieme;
 • een executeursbenoeming (geen reserve-executeur).

(Eventuele) bijkomende kosten:

 • Bij het opnemen van een voogdijbepaling in het testament worden eenmalig extra kosten berekend van € 80,00 exclusief btw (€ 96,80 inclusief btw).
 • Bij het opnemen van een bewindbepaling in het testament worden eenmalig extra kosten berekend van € 80,00 exclusief btw (€ 96,80 inclusief btw.
 • Wenst u nog andere regelingen op te nemen in uw gelijkluidende testamenten, dan ontvangt u na de eerste bespreking een offerte op maat. Deze offerte op maat kan gezien de tijdsbesteding en/of complexiteit van uw wensen aanzienlijk afwijken van de basis-offerte.

Indien er een eerste bespreking heeft plaatsgevonden met betrekking tot het opmaken van een akte maar er geen vervolgwerkzaamheden dienen te worden verricht, dan wordt voor dit eerste gesprek het gebruikelijke adviestarief in rekening gebracht te weten € 219,00 exclusief btw (€ 265,00 inclusief btw) per uur.

De algemene voorwaarden van AKTIE Notarissen Midden-Brabant kunt u hier downloaden.

Houdt u er rekening mee dat u AKTIE Notarissen Midden-Brabant B.V. alleen kunt bezoeken op afspraak. Heeft u iets af te geven, dan kunt u de bescheiden deponeren in de brievenbus.