Online offerte akte van levering

Hier is de offerte voor uw akte:

Online offerte akte van levering
Tarief akte van levering[0] 428,40
Kadastraal tarief inzage 37,50
Kadastraal tarief inschrijving[1][2] 82,50
Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds 8,22
BTW (21%) 99,57
Totaal bovenstaande 656,19
Overige details:
 • [0] = Mits de koopsom niet hoger is dan € 750.000,00.
 • [1] = Het kadaster hanteert verschillende tarieven voor de inschrijving van akte. Het genoemde “Kadastraal tarief inschrijving” gaat uit van het laagste tarief (indien er sprake is van een zogenaamde “KIK-akte”). Het is vooraf echter niet altijd duidelijk welk tarief van toepassing is. Indien mocht blijken dat uw akte geen “KIK-akte” betreft, dan wordt het “Kadastraal tarief inschrijving” verhoogd met € 62,00.
 • [2] = BTW-vrijHierboven staat onze offerte voor de aankoop van een woning, garage of grond met eigen geld (zonder hypotheek).

AKTIE Notarissen Midden-Brabant is dé notaris voor uw akte van levering tegen een laag tarief.

Wilt u niet teveel geld uitgeven, kies voor AKTIE Notarissen Midden-Brabant; u weet vooraf exact wat u kunt verwachten en welk tarief u daarvoor betaalt. Daarmee is AKTIE Notarissen Midden-Brabant dus een goed én goedkoop alternatief voor de traditionele notariskantoren.

(Eventuele) bijkomende kosten:

 • Indien het de levering van een perceel bouwgrond of de levering van een registergoed door de gemeente betreft, dan wordt het “Tarief akte van levering” verhoogd met € 300,00 exclusief BTW (€ 363,00 inclusief BTW).
 • Bij de overdracht van een appartementsrecht en/of erfpachtrecht wordt het ‘Tarief akte van levering’ met € 50,00 exclusief BTW (€ 60,50 inclusief BTW) per recht verhoogd.
 • Indien er meerdere kadastrale percelen worden overgedragen c.q. verbonden, wordt het ‘Kadastraal tarief inzage – Levering’ c.q. ‘Kadastraal tarief inzage – Hypotheek’ per extra perceel, met € 37,50 exclusief BTW (€ 45,38 inclusief BTW) per recht verhoogd. Bij een zogenaamde overbruggingshypotheek wordt het “Tarief hypotheekakte” tevens met € 200,00 exclusief BTW (€ 242,00 inclusief BTW) per extra registergoed verhoogd.
 • Bij koper wordt een bedrag van € 25,00 exclusief BTW (€ 30,25 inclusief BTW) per bij de overdracht betrokken persoon in rekening gebracht voor de kosten van inzages in verband met de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), het VIS (verificatie identificatie systeem), de Basisregistratie Personen (BRP), het faillissementsregister, het register schuldsanering, het bewind- en curateleregister en het huwelijksgoederenregister.
 • Bij koper wordt een bedrag van € 30,00 exclusief BTW (€ 36,30 inclusief BTW) per bij de overdracht betrokken rechtspersoon in rekening gebracht voor de kosten van inzages handelsregister, het faillissementsregister.
 • Indien het onderpand in de hypotheekakte een geheel ander registergoed is als het aan te kopen registergoed, geldt het tarief voor aankoop woning in combinatie met hypotheek niet. U kunt een offerte op maat aanvragen.
 • Indien het een 1%-overdracht betreft, geldt het tarief voor aankoop woning in combinatie met hypotheek niet. U kunt een offerte op maat aanvragen.
 • Door de lage rentestand rekenen banken een “negatieve rente”. Dit betekent dat er geld betaald moet worden om gelden op onze derdengeldenrekening te hebben staan. Als notariskantoor berekenen wij de negatieve rente die de bank bij ons in rekening brengt over de tegoeden van derden (forfaitair) door aan cliënten, conform onze algemene voorwaarden. De methodiek die wij als notariskantoor hierbij hanteren treft u hierbij aan: notitie negatieve rente bij een levering.
 • Vanwege Corona vragen wij verkoper een volmacht te tekenen, zodat een medewerker van ons notariskantoor namens de verkoper de leveringsakte kan tekenen. De kosten voor deze volmacht worden in rekening gebracht bij de koper ad € 25,00 exclusief BTW (€ 30,25 inclusief BTW).
 • Er wordt een bedrag ad € 60,00 exclusief BTW (€ 72,60 inclusief BTW) in rekening gebracht bij de koper wanneer een beroep op de startersvrijstelling wordt gedaan of een verklaring hoofdverblijf Belastingdienst wordt overlegd in verband met extra te verrichten werkzaamheden.

Bovenstaande tarieven gelden mits er sprake is de koopakte uiterlijk één maand voor de overdracht door AKTIE Notarissen Midden-Brabant is ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen bij de koper extra kosten in rekening worden gebracht. Nadere informatie is verkrijgbaar bij AKTIE Notarissen Midden-Brabant.

Deze kostenopgave is geldig tot 3 maanden na heden.
Indien het Kadaster tussentijds de kosten van de inschrijving van de akte zal verhogen/verlagen, wordt dit nieuwe kadastertarief in rekening gebracht.

De  algemene voorwaarden en informatie over de principes en (eventuele) kosten voor extra werkzaamheden  van AKTIE Notarissen Midden-Brabant kunt u hier downloaden.