Online offerte samenlevingscontract

Hier is de offerte voor uw akte:

Online offerte samenlevingscontract
Tarief samenlevingscontract[0] 350,00
Kosten diverse inzages (2 personen) 80,00
Kosten CTR (2 personen) 11,00
Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds 8,22
BTW (21%) 94,34
Totaal bovenstaande 543,56
Overige details:AKTIE Notarissen Midden-Brabant is dé notaris voor uw samenlevingscontract tegen een laag tarief. Hierboven treft u de online offerte voor uw samenlevingscontract.

Wilt u niet teveel geld uitgeven, kies voor AKTIE Notarissen Midden-Brabant; u weet vooraf exact wat u kunt verwachten en welk tarief u daarvoor betaalt. Daarmee is AKTIE Notarissen Midden-Brabant dus een goed én goedkoop alternatief voor de traditionele notariskantoren.

Voorwaarden:

In dit samenlevingscontract is het volgende opgenomen:

  • een regeling over de kosten van de huishouding (kosten van de huishouding worden betaald naar evenredigheid);
  • een regeling over premie van levensverzekering;
  • een regeling over de eigen woning (zonder vastlegging vordering inbreng eigen geld dan wel een draagplichtovereenkomst);
  • een regeling over welke spullen van wie zijn (alle inboedelgoederen zijn gemeenschappelijk, geen lijst);
  • een verblijvingsbeding ingeval van overlijden;
  • een regeling wat bij uit elkaar gaan;
  • een regeling over partnerpensioen;
  • een regeling over de duur van het samenlevingscontract;
  • een rechtskeuze en geschillenregeling.

Indien er een eerste bespreking heeft plaatsgevonden met betrekking tot het opmaken van een akte maar er geen vervolgwerkzaamheden dienen te worden verricht, dan wordt voor dit eerste gesprek het gebruikelijke adviestarief in rekening gebracht te weten € 219,00 exclusief btw per uur (€ 265,00 inclusief btw per uur).

Wenst u nog andere regelingen op te nemen in uw samenlevingsovereenkomst, dan ontvangt u na de eerste bespreking een offerte op maat. Deze offerte op maat kan gezien de tijdsbesteding en/of complexiteit van uw wensen aanzienlijk afwijken van de basis-offerte.

De algemene voorwaarden van AKTIE Notarissen Midden-Brabant kunt u hier downloaden.

Houdt u er rekening mee dat u AKTIE Notarissen Midden-Brabant B.V. alleen kunt bezoeken op afspraak. Heeft u iets af te geven, dan kunt u de bescheiden deponeren in de brievenbus.