Bedrijf & Vereniging

Bij AKTIE Notarissen richten wij ons vooral op de werkzaamheden en akten die min of meer standaard zijn. U kunt bij AKTIE Notarissen terecht voor de volgende standaard akten:

Oprichten BV
Oprichten Stichting
Oprichten Vereniging
Aandelenoverdracht
Statutenwijziging

De werkwijze van AKTIE Notarissen

Indien de BV, stichting of vereniging wordt opgericht volgens ons gebruikelijke kantoormodel en er sprake is van maximaal 2 oprichters/bestuurders/aandeelhouders, kan het oprichten van uw BV, stichting of vereniging plaatsvinden tegen een zeer scherp tarief.

Bij het oprichten van uw BV , stichting of vereniging verzorgt AKTIE Notarissen de volgende werkzaamheden voor u:

 • Het opstellen van de akte van oprichting
 • Het passeren van de akte van oprichting
  Op basis van de door u getekende volmacht tot oprichting
 • Het indienen van de door u getekende handelsregisterformulieren en het inschrijven van de opgerichte BV, stichting of vereniging plaatsvinden in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel

Kosten oprichten BV, stichting of vereniging

De kosten voor oprichten van uw BV, stichting of vereniging zijn bij  AKTIE Notarissen als volgt opgebouwd:

 • Notarieel honorarium
  Dit zijn de kosten voor de hierboven omschreven werkzaamheden.
 • Leges Kamer van Koophandel
 • Kosten aanvraag verklaring van geen bezwaar (alleen bij BV)
 • Het notarieel honorarium is belast met BTW

Ook extra werkzaamheden worden door AKTIE Notarissen uiteraard graag voor u verzorgd tegen betaling.

Online offerte

Met de online offerte van AKTIE Notarissen weet u meteen wat de kosten van uw akte(n) zijn. Ontdek hoe laag de tarieven van de AKTIE Notaris zijn bij het oprichten van uw BV, stichting of vereniging of bij aandelenoverdracht en statutenwijziging.