Online offerte gelijkluidende levenstestamenten

Hier is uw offerte voor deze (2) akten:

Online offerte gelijkluidende levenstestamenten
Tarief (2) levenstestamenten[0] 450,00
Kosten Centraal Levenstestamentenregister (2x) 11,00
Kosten diverse inzages 80,00
Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds (2x € 8,22) 16,44
BTW (21%) 117,06
Totaal bovenstaande 674,50
Overige details:AKTIE Notarissen Midden-Brabant is dé notaris voor uw gelijkluidende levenstestamenten tegen een laag tarief. Hierboven ziet u de online offerte voor uw gelijkluidende levenstestamenten.

Wilt u niet teveel geld uitgeven, kies voor AKTIE Notarissen Midden-Brabant; u weet vooraf exact wat u kunt verwachten en welk tarief u daarvoor betaalt. Daarmee is AKTIE Notarissen Midden-Brabant dus een goed én goedkoop alternatief voor de traditionele notariskantoren.

Voorwaarden:

In deze levenstestamenten wordt uitgegaan van de volgende voorwaarden:

  • u geeft alleen elkaar een vermogensrechtelijke volmacht die direct werkt;
  • u geeft elkaar daarbij alle vrijheid (een “algehele volmacht”) om te mogen handelen;
  • er worden geen toezichthouders of reserve-gevolmachtigden benoemd;
  • er worden geen wensen opgenomen ten aanzien van uw levenseinde, wel of geen euthanasieverzoeken, wel of geen behandelverbod. Deze medische zaken kunt u uitstekend zonder tussenkomst van de notaris regelen bij de NVVE. De NVVE-verklaringen of uw zelfgemaakte verklaringen zijn volkomen rechtsgeldig.

(Eventuele) bijkomende kosten:

  • Wenst u nog andere regelingen op te nemen in uw levenstestamenten, dan ontvangt u na de eerste bespreking een offerte op maat. Deze offerte op maat kan gezien de tijdsbesteding en/of complexiteit van uw wensen aanzienlijk afwijken van de basis-offerte.

Indien er een eerste bespreking heeft plaatsgevonden met betrekking tot het opmaken van een akte maar er geen vervolgwerkzaamheden dienen te worden verricht, dan wordt voor dit eerste gesprek het gebruikelijke adviestarief in rekening gebracht te weten € 219,00 exclusief btw per uur (€ 265,00 inclusief btw per uur).

De algemene voorwaarden van AKTIE Notarissen Midden-Brabant kunt u hier downloaden.

Houdt u er rekening mee dat u AKTIE Notarissen Midden-Brabant B.V. alleen kunt bezoeken op afspraak. Heeft u iets af te geven, dan kunt u de bescheiden deponeren in de brievenbus.