Wonen & Hypotheek

Bij AKTIE Notarissen richten wij ons vooral op de werkzaamheden en akten die min of meer standaard zijn. U kunt bij AKTIE Notarissen terecht voor de volgende standaard akten:

Hypotheekakte
Leveringsakte
Hypotheekakte & Leveringsakte

De werkwijze van de AKTIE Notaris bij de koop van uw huis

Bij het opstellen van een hypotheekakte en/of leveringsakte bij de koop van uw huis verzorgt de AKTIE Notaris de volgende werkzaamheden voor u:

 • Beoordelen van de koopovereenkomst
 • Onderzoek met betrekking tot het huis in de registers bij het Kadaster
  Zijn er bijzonderheden ten aanzien van het huis, zoals een recht van overpad, beschikkingen en/of bevelen krachtens de Wet Bodembescherming en rechten van derden?
 • Onderzoek in de registers van de Burgerlijke Stand en eventueel de Kamer van Koophandel
 • Maken van de akte van levering
 • Maken van de hypotheekakte voor het vestigen van een hypotheek op de gekochte woning
 • Maken van uw afrekening zodat u een overzicht hebt van de te betalen en ontvangen bedragen met betrekking tot de overdracht en/of de hypotheek
 • Toesturen van de akte(n) per e-mail zodat u vooraf weet wat u gaat tekenen
 • Contact met uw bank inzake het tijdig overboeken voor u van de gelden
 • Tekenen van de akte(n)

Kosten standaard akte

De kosten voor de standaard akten bij de koop van een huis zijn bij de AKTIE Notaris als volgt opgebouwd:

 • Notarieel honorarium
  Dit zijn de kosten voor de hierboven omschreven werkzaamheden.
 • Kadastraal recht
  Hiervan is een gedeelte bestemd voor het kadastrale onderzoek dat wordt verricht ten aanzien van het gekochte huis (kadastraal recht belast); het andere gedeelte is bestemd voor de inschrijving van de leveringsakte en de hypotheekakte bij het kadaster (kadastraal recht onbelast);
 • BTW
  Het notarieel honorarium en het eerst bedoelde gedeelte kadastraal recht zijn belast met BTW
 • Indien verschuldigd: overdrachtsbelasting.

Ook extra werkzaamheden worden door AKTIE Notarissen uiteraard graag voor u verzorgd tegen betaling.

Online offerte

Met de online offerte van AKTIE Notarissen weet u meteen wat de kosten van uw akte(n) zijn. Ontdek hoe laag de tarieven van de AKTIE Notaris zijn bij de koop van uw huis. AKTIE Notarissen biedt uw  leveringsakte en hypotheekakte tegen lage tarieven.