Dagrente

Vraag:

Waarom wordt er dagrente bij het aflossingsbedrag van de bank opgeteld? Jullie maken dat toch meteen over aan de bank?

Antwoord:

Een hypotheekakte en een akte van levering worden nadat ze gepasseerd zijn ter inschrijving aangeboden bij het Kadaster. Twee werkdagen na het passeren van de akte, wordt door ons een controle uitgevoerd om na te gaan of de inschrijving correct is uitgevoerd en of er in de tussentijd geen beslagen op het (onder)pand zijn gelegd. Als dat niet het geval is, kunnen de bedragen aan de bank worden uitgeboekt. Omdat de bank de aflossingsnota altijd opmaakt per de datum waarop de akte wordt gepasseerd en de rente heeft berekend tot of tot en met de datum van passeren, dienen wij dagrente bij te tellen tot en met de dag van overboeking.