Online offerte huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden & gelijkluidende testamenten

Hier is uw offerte voor deze (3) akten:

Online offerte huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden & gelijkluidende testamenten
Tarief (3) akten[0] 950,00
Kosten diverse inzages (2 personen) 80,00
Kosten Centraal Testamenten Register (2 personen) 11,00
Legeskosten Rechtbank[1] 232,00
Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds (3x € 8,22) 24,66
BTW (21%) 223,79
Totaal bovenstaande 1.521,45
Overige details:AKTIE Notarissen Midden-Brabant is dé notaris voor de combinatie van uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden & gelijkluidende testamenten tegen een laag tarief. Hierboven ziet u de online offerte voor uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden (voorafgaand aan het huwelijk of geregistreerd partnerschap) in combinatie met gelijkluidende testamenten.

Wilt u niet teveel geld uitgeven, kies voor AKTIE Notarissen Midden-Brabant; u weet vooraf exact wat u kunt verwachten en welk tarief u daarvoor betaalt. Daarmee is AKTIE Notarissen Midden-Brabant dus een goed én goedkoop alternatief voor de traditionele notariskantoren.

Voorwaarden:

In deze huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden is het volgende opgenomen:

 • een algehele uitsluiting;
 • een regeling over aansprakelijkheid voor schulden;
 • een bewijs- en vaststellingsregeling;
 • een regeling voor vergoedingen;
 • een regeling over inkomen en belastingen;
 • een regeling over de kosten van de huishouding;
 • een regeling over premies van levensverzekering;
 • een regeling over pensioenrechten;
 • een regeling over administratie- en inzageplicht.

Indien u gehuwd bent en geen kinderen heeft, is het volgende in uw gelijkluidende testamenten opgenomen:

 • een herroeping;
 • een rechtskeuze;
 • een uitsluitingsclausule;
 • een erfstelling ten behoeve van de partner;
 • een inkortingsvolgorde/niet-opeisbaarheidsclausule/verplichting voorschieten belasting;
 • een executeursbenoeming (geen reserve-executeur).

Indien u gehuwd bent en alleen gezamenlijke kinderen heeft, is het volgende in uw gelijkluidende testamenten opgenomen:

 • een herroeping;
 • een rechtskeuze;
 • een uitsluitingsclausule;
 • een basis wettelijke verdelingsregeling;
 • verplichting voorschieten belasting;
 • een inkortingsvolgorde/niet-opeisbaarheidsclausule/uitsluiten aanspraken afstammelingen bij beroep op legitieme;
 • een executeursbenoeming (geen reserve-executeur).

(Eventuele) bijkomende kosten:

 • Bij het opnemen van een voogdijbepaling in het testament worden eenmalig extra kosten berekend van € 80,00 exclusief btw (€ 96,80 inclusief btw per uur).
 • Bij het opnemen van een bewindbepaling in het testament worden eenmalig extra kosten berekend van € 80,00 exclusief btw (€ 96,80 inclusief btw per uur).
 • Wenst u nog andere regelingen op te nemen in uw samenlevingscontract en/of gelijkluidende testamenten, dan ontvangt u na de eerste bespreking een offerte op maat. Deze offerte op maat kan vanwege de tijdsbesteding en/of complexiteit van uw wensen aanzienlijk afwijken van de basis-offerte.

Indien er een eerste bespreking heeft plaatsgevonden met betrekking tot het opmaken van een akte maar er geen vervolgwerkzaamheden dienen te worden verricht, dan wordt voor dit eerste gesprek het gebruikelijke adviestarief in rekening gebracht te weten € 219,00 exclusief btw per uur (€ 265,00 inclusief btw per uur).

De algemene voorwaarden van AKTIE Notarissen Midden-Brabant kunt u hier downloaden.

Houdt u er rekening mee dat u AKTIE Notarissen Midden-Brabant B.V. alleen kunt bezoeken op afspraak. Heeft u iets af te geven, dan kunt u de bescheiden deponeren in de brievenbus.