Online offerte verklaring van erfrecht

Hier is de offerte voor uw akte:

Online offerte verklaring van erfrecht
Tarief verklaring van erfrecht 575,00
Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds 8,22
- 0,00
BTW (21%) 122,48
Totaal bovenstaande 705,70AKTIE Notarissen Midden-Brabant is dé notaris voor een verklaring van erfrecht tegen een laag tarief. Hierboven ziet u de online offerte voor een verklaring van erfrecht.

Wilt u niet teveel geld uitgeven, kies voor AKTIE Notarissen Midden-Brabant; u weet vooraf exact wat u kunt verwachten en welk tarief u daarvoor betaalt. Daarmee is AKTIE Notarissen Midden-Brabant dus een goed én goedkoop alternatief voor de traditionele notariskantoren.

Voorwaarden:

(Eventuele) bijkomende kosten:

  • Wij dienen bij gemeenten informatie omtrent personen op te vragen waarvoor legeskosten in rekening worden gebracht. Deze legeskosten belasten wij aan u door.
  • Er wordt € 40,00 exclusief btw (€ 48,40 inclusief btw) per persoon (erflater en erfgenamen) in rekening gebracht voor kosten WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme), het Verificatie Identificatie Systeem (VIS), de Basisregistratie personen (BRP) en kosten wettelijk aktebeheer. Indien er meer dan vijf erfgenamen zijn, dan worden extra kosten in rekening gebracht aan de hand van de bestede tijd.
  • De kosten voor het opstellen van een boedelvolmacht bedragen per volmacht € 30,00 exclusief btw (€ 36,30 inclusief btw).
  • Er zijn situaties waarin het afhandelen van de nalatenschap extra werkzaamheden met zich meebrengt, bijvoorbeeld als er minderjarige kinderen zijn, erfgenamen in het buitenland zijn, erfgenamen niet zelf beschikkingsbevoegd zijn, of als er sprake is van buitenlands vermogen. Alle extra werkzaamheden zullen aan u in rekening worden gebracht tegen een uurtarief.
  • Indien de tenaamstelling van onroerende zaken bij het kadaster gewijzigd dienen te worden, dan kan dit geschieden door de verklaring van erfrecht in te schrijven bij het kadaster. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

___________________________________________________________

Bij een beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap, bent u in beginsel niet privé aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Beneficiaire aanvaarding geschiedt via de rechtbank. Het griffierecht dat de rechtbank in rekening brengt bij een beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap bedraagt € 134,00 per inschrijving (wijzigingen voorbehouden). Uit kostenoverweging adviseren wij u alle erfgenamen middels één inschrijving beneficiair te laten aanvaarden, indien van toepassing.

Indien de overledene een executeur heeft benoemd in zijn/haar testament, dan kan een afzonderlijke verklaring van executele worden opgesteld. De kosten van een verklaring van executele bedragen in totaal € 600,00 (inclusief btw, maar exclusief legeskosten).

Indien er een eerste bespreking heeft plaatsgevonden met betrekking tot het opmaken van een akte maar er geen vervolgwerkzaamheden dienen te worden verricht, dan wordt voor dit eerste gesprek het gebruikelijke adviestarief in rekening gebracht te weten € 219,00 exclusief btw (€ 265,00 inclusief btw) per uur.

De algemene voorwaarden van AKTIE Notarissen Midden-Brabant kunt u hier downloaden.

Houdt u er rekening mee dat u AKTIE Notarissen Midden-Brabant B.V. alleen kunt bezoeken op afspraak. Heeft u iets af te geven, dan kunt u de bescheiden deponeren in de brievenbus.