Online offerte akte van levering i.c.m. een hypotheekakte

Hier is de offerte voor deze (2) akten:

Online offerte akte van levering i.c.m. een hypotheekakte
Tarief akte van levering[0] 375,00
Tarief hypotheekakte[1] 375,00
Kadastraal tarief inzage - Levering 45,00
Kadastraal tarief inzage - Hypotheek 45,00
Kadastraal tarief inschrijving - Levering[2][3] 94,50
Kadastraal tarief inschrijving - Hypotheek[2][3] 94,50
Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds (2x € 8,22) 16,44
BTW (21%) 179,85
Totaal bovenstaande 1.225,29
Overige details:
 • [0] = Mits de koopsom niet hoger is dan € 750.000,00.
 • [1] = Mits het inschrijvingsbedrag niet hoger is dan € 750.000,00.
 • [2] = Het kadaster hanteert verschillende tarieven voor de inschrijving van akten. Het genoemde “Kadastraal tarief inschrijving” in het kadaster gaat uit van het laagste tarief (indien er sprake is van een zogenaamde “KIK-akte”). Het is vooraf echter niet altijd duidelijk welk tarief van toepassing is. Indien mocht blijken dat uw akte(n) geen “KIK-akte(n)” betreft, dan wordt het “Kadastraal tarief inschrijving” van de akte van levering en/of hypotheek verhoogd met € 70,50.
 • [3] = BTW-vrijAKTIE Notarissen Midden-Brabant is dé notaris voor uw akte van levering en hypotheekakte tegen een laag tarief. Hierboven ziet u de online offerte voor uw akte van levering & hypotheekakte.

Wilt u niet teveel geld uitgeven, kies voor AKTIE Notarissen Midden-Brabant; u weet vooraf exact wat u kunt verwachten en welk tarief u daarvoor betaalt. Daarmee is AKTIE Notarissen Midden-Brabant dus een goed én goedkoop alternatief voor de traditionele notariskantoren.

(Eventuele) bijkomende kosten:

 • Bij de overdracht van een appartementsrecht wordt het ‘Tarief akte van levering’ met € 55,00 exclusief BTW (€ 66,55 inclusief BTW) per recht verhoogd.
 • Bij de overdracht van een erfpachtrecht wordt het ‘Tarief akte van levering’ minimaal met € 110,00 exclusief BTW (€ 133,10 inclusief BTW) per recht verhoogd. De kosten worden vastgesteld aan de hand van de verrichte werkzaamheden en naar het uurtarief van de behandelaar van het dossier.
 • Indien er meerdere kadastrale percelen worden overgedragen c.q. verbonden, wordt het ‘Kadastraal tarief inzage – Levering’ c.q. ‘Kadastraal tarief inzage – Hypotheek’ per extra perceel, met € 45,00 exclusief BTW (€ 54,45 inclusief BTW) verhoogd.
 • Bij een zogenaamde overbruggingshypotheek wordt het “Tarief hypotheekakte” tevens met € 220,00 exclusief BTW (€ 266,20 inclusief BTW) per extra registergoed verhoogd.
 • Bij koper wordt een bedrag van € 40,00 exclusief BTW (€ 48,40 inclusief BTW) per bij de overdracht betrokken persoon in rekening gebracht voor de kosten van inzages in verband met de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), het VIS (verificatie identificatie systeem), de Basisregistratie Personen (BRP), het faillissementsregister, het register schuldsanering, het bewind- en curateleregister en het huwelijksgoederenregister.
 • Bij koper wordt een bedrag van € 40,00 exclusief BTW (€ 48,40 inclusief BTW) per bij de overdracht betrokken rechtspersoon in rekening gebracht voor de kosten van inzages handelsregister, het faillissementsregister.
 • Er wordt een bedrag ad € 60,00 exclusief BTW (€ 72,60 inclusief BTW) in rekening gebracht bij de koper wanneer een beroep op de startersvrijstelling wordt gedaan of een verklaring hoofdverblijf Belastingdienst wordt overlegd in verband met extra te verrichten werkzaamheden.
 • Indien het onderpand in de hypotheekakte een geheel ander registergoed is als het aan te kopen registergoed, geldt het tarief voor aankoop woning in combinatie met hypotheek niet. U kunt een offerte op maat aanvragen.
 • Indien het een overdracht betreft van een aandeel in een registergoed (bijv. een 1% overdracht), geldt het tarief voor een akte van levering in combinatie met hypotheekakte niet. U kunt een offerte op maat aanvragen.
 • Voor overige extra werkzaamheden verwijzen wij u naar deze bijlage (eventuele) kosten extra werkzaamheden.

Voorwaarden:

 • Bovenstaande tarieven gelden mits er sprake is de koopakte uiterlijk één maand voor de overdracht door AKTIE Notarissen Midden-Brabant is ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen bij de koper extra kosten in rekening worden gebracht. Nadere informatie is verkrijgbaar bij AKTIE Notarissen Midden-Brabant.
 • Bovenstaande tarieven gelden niet als er sprake is van bedrijfsonroerend goed.

Deze kostenopgave is geldig tot 3 maanden na heden.
Indien het Kadaster tussentijds de kosten van de inschrijving van de akte zal verhogen/verlagen, wordt dit nieuwe kadastertarief in rekening gebracht.

De algemene voorwaarden en informatie over de principes en (eventuele) kosten extra werkzaamheden van AKTIE Notarissen Midden-Brabant kunt u hier downloaden.

Houdt u er rekening mee dat u AKTIE Notarissen Midden-Brabant B.V. alleen kunt bezoeken op afspraak. Heeft u iets af te geven, dan kunt u de bescheiden deponeren in de brievenbus.