Online offerte akte van levering i.c.m. een hypotheekakte

Hier is de offerte voor deze (2) akten:

Online offerte akte van levering i.c.m. een hypotheekakte
Tarief akte van levering 234,00
Tarief hypotheekakte 234,00
Kadastraal tarief inzage - Levering 40,00
Kadastraal tarief inzage - Hypotheek 40,00
Kadastraal tarief inschrijving - Levering[0][1] 137,50
Kadastraal tarief inschrijving - Hypotheek[0][1] 137,50
Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds KNB (2x € 8,22) 16,44
Bank-/beheerskosten gelden 20,00
BTW (21%) 122,73
Totaal bovenstaande 982,17
Overige details:
 • [0] = De offerte blijft onder gelijkblijvende omstandigheden gegarandeerd! De onderlinge bedragen van deze offerte kunnen soms veranderen.
 • [1] = BTW-vrijAKTIE Notarissen Eindhoven is dé notaris voor uw akte van levering en hypotheekakte tegen een laag tarief. Hierboven ziet u de online offerte voor uw akte van levering & hypotheekakte.

Bij AKTIE Notarissen Eindhoven weet u vooraf exact wat u kunt verwachten en welk tarief u daarvoor betaalt. Daarmee is AKTIE Notarissen Eindhoven dus een goed én goedkoop alternatief voor de traditionele notariskantoren.

Bijkomende kosten:

 • Er wordt € 27,50 exclusief btw per koper in rekening gebracht voor kosten Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), het Verificatie Identificatie Systeem (VIS), de Basisregistratie personen (BRP), het Curatele- en bewindregister (CCBR), het Centraal Insolventieregister (CIR) en kosten wettelijk aktebeheer.
 • Er wordt € 10,00 exclusief btw per koper in rekening gebracht voor Risicoprofielonderzoek/ Poortwachterstoeslag. Indien er sprake is van een verhoogd risicoprofiel is er sprake van een hoger tarief. Meer informatie hierover kunt u hier terugvinden.
 • Er worden kantoorkosten berekend van 5% over het ‘Tarief akte van levering’ en het ‘Tarief hypotheekakte’.

Eventuele bijkomende kosten:

 • Indien er m.b.t. de overdrachtsbelasting aanspraak gemaakt wordt op de “startersvrijstelling” of op het “verlaagd tarief” van (2%) in plaats van het anders geldende tarief van 8%, wordt er € 100,00 exclusief btw in rekening gebracht i.v.m. de extra werkzaamheden.
 • Indien het een bouwkavel of grond van de gemeente betreft, geldt het ‘Tarief akte van levering’ niet. De werkzaamheden worden dan in rekening gebracht tegen een ‘Tarief akte van levering’ van € 190,00 per uur.
 • Indien de overdracht een gedeeltelijk kadastraal perceel betreft, rekent het kadaster extra ‘uitmeet’ kosten waardoor het ‘Kadastraal tarief inschrijving – Levering’ met € 1.325,00 wordt verhoogd. Tevens wordt het ‘Tarief akte van levering’ met € 100,00 verhoogd in verband met de extra werkzaamheden.
 • Bij de overdracht van een appartementsrecht wordt het ‘Tarief akte van levering’ met € 50,00 verhoogd, in verband met extra werkzaamheden in het belang van de koper.
 • Indien er meerdere kadastrale percelen worden overgedragen, wordt het ‘Kadastraal tarief inzage – Levering’, per extra perceel, met € 10,00 verhoogd.
 • Indien er meerdere kadastrale percelen worden verbonden, wordt het ‘Kadastraal tarief inzage – Hypotheek’, per extra perceel, met € 10,00 verhoogd. Bij een overbruggingshypotheek is er een ander tarief van toepassing, neem hiervoor contact met ons op.
 • Indien uw bank via “ECH” met ons communiceert, worden de kosten daarvoor, à € 8,95 exclusief btw, bij u in rekening gebracht.
 • Over de via ons te ontvangen hypotheekgelden en/of indien u een waarborgsom stort, wordt 0,5% negatieve rente (op jaarbasis) aan u doorberekend.
 • Indien er een bedrag te ontvangen is, zal dit naar u worden overgemaakt. Deze overboekingskosten bedragen € 15,00 exclusief btw per overboeking.

Indien het Kadaster tussentijds de kosten van de inschrijvingen van de akte(n) zal verhogen/verlagen, worden deze nieuwe kadastertarieven in rekening gebracht.