Online offerte akte van levering

Hier is de offerte voor uw akte:

Online offerte akte van levering
Tarief akte van levering 334,00
Kadastraal tarief inzage 60,00
Kadastraal tarief inschrijving[0][1] 137,50
Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds KNB 8,22
Bank-/beheerskosten gelden 20,00
BTW (21%) 88,67
Totaal bovenstaande 648,39
Overige details:
 • [0] = De offerte blijft onder gelijkblijvende omstandigheden gegarandeerd! De onderlinge bedragen van deze offerte kunnen soms veranderen.
 • [1] = BTW-vrijDit is onze offerte voor de aankoop van een woning, garage of grond met eigen geld (zonder hypotheek). AKTIE Notarissen Eindhoven is dé notaris voor uw akte van levering tegen een laag tarief. Bij AKTIE Notarissen Eindhoven weet u vooraf exact wat u kunt verwachten en welk tarief u daarvoor betaalt. Daarmee is AKTIE Notarissen Eindhoven dus een goed én goedkoop alternatief voor de traditionele notariskantoren.

Bijkomende kosten:

 • Er wordt € 27,50 exclusief btw per koper in rekening gebracht voor kosten Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), het Verificatie Identificatie Systeem (VIS), de Basisregistratie personen (BRP), het Curatele- en bewindregister (CCBR), het Centraal Insolventieregister (CIR) en kosten wettelijk aktebeheer.
 • Er wordt € 10,00 exclusief btw per koper in rekening gebracht voor Risicoprofielonderzoek/ Poortwachterstoeslag. Indien er sprake is van een verhoogd risicoprofiel is er sprake van een hoger tarief. Meer informatie hierover kunt u hier terugvinden.
 • Er worden kantoorkosten berekend van 5% over het ‘Tarief akte van levering’.

Eventuele bijkomende kosten:

 • Indien er m.b.t. de overdrachtsbelasting aanspraak gemaakt wordt op de “startersvrijstelling” of op het “verlaagd tarief” van (2%) in plaats van het anders geldende tarief van 8%, wordt er € 100,00 exclusief btw in rekening gebracht i.v.m. de extra werkzaamheden.
 • Indien het een bouwkavel of grond van de gemeente betreft, geldt bovenstaand ‘Tarief akte van levering’ niet. De werkzaamheden worden dan in rekening gebracht tegen een ‘Tarief akte van levering’ van € 190,00 per uur.
 • Indien de overdracht een gedeeltelijk kadastraal perceel betreft, rekent het kadaster extra ‘uitmeet’ kosten waardoor het ‘Kadastraal tarief inschrijving’ met € 1.325,00 wordt verhoogd. Tevens wordt het ‘Tarief akte van levering’ met € 100,00 verhoogd in verband met de extra werkzaamheden.
 • Bij de overdracht van een appartementsrecht wordt het ‘Tarief akte van levering’ met € 50,00 verhoogd, in verband met extra werkzaamheden in het belang van de koper.
 • Indien u een waarborgsom stort, wordt 0,5% negatieve rente (op jaarbasis) aan u doorberekend.
 • Indien er meerdere kadastrale percelen worden overgedragen, wordt het ‘Kadastraal tarief inzage’, per extra perceel, met € 15,00 verhoogd.

Indien het Kadaster tussentijds de kosten van de inschrijving van de akte zal verhogen/verlagen, wordt dit nieuwe kadastertarief in rekening gebracht.