Online offerte oprichten vereniging

Hier is de offerte voor uw akte:

Online offerte oprichten vereniging
Tarief oprichtingsakte 299,00
Kosten verzorgen inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) en het UBO-register[0] 50,00
Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds KNB 8,22
BTW (21%) 75,02
Totaal bovenstaande 432,24
Overige details:
  • [0] = De kosten die de KvK rekent voor de inschrijving worden rechtstreeks door de Kvk bij u in rekening gebracht.AKTIE Notarissen Eindhoven is dé notaris voor het oprichten van uw vereniging tegen een laag tarief. bovenstaand treft u de online offerte voor de oprichting van uw vereniging.

Bij AKTIE Notarissen weet u vooraf exact wat u kunt verwachten en welk tarief u daarvoor betaalt. Daarmee is AKTIE Notarissen Eindhoven dus een goed én goedkoop alternatief voor de traditionele notariskantoren.

Ervan uitgaande dat het geen commerciële vereniging betreft, staan hierboven de kosten voor de oprichting van de vereniging conform de door ons opgestelde statuten.

(Eventuele) bijkomende kosten

  • Er wordt € 27,50 exclusief btw per persoon in rekening gebracht voor kosten Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), het Verificatie Identificatie Systeem (VIS), de Basisregistratie personen (BRP), het Curatele- en bewindregister (CCBR), het Centraal Insolventieregister (CIR) en kosten wettelijk aktebeheer.
  • Er wordt € 10,00 exclusief btw per persoon in rekening gebracht voor Risicoprofielonderzoek/ Poortwachterstoeslag. Indien er sprake is van een verhoogd risicoprofiel is er sprake van een hoger tarief. Indien er een verhoogd risicoprofiel is, kan deze toeslag € 40,00 of € 80,00 exclusief btw per persoon bedragen.
  • Indien de vereniging dient te worden opgericht conform de door u aangeleverde statuten, brengt dit extra werkzaamheden met zich mee. Deze zullen aan u worden berekend tegen uurtarief (€ 190,00 exclusief btw per uur).
  • Er worden kantoorkosten berekend van 5% over het “Tarief oprichtingsakte”.