Online offerte oprichten stichting

Hier is de offerte voor uw akte:

Online offerte oprichten stichting
Tarief oprichtingsakte[0] 299,00
Kosten verzorgen inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) en het UBO-register[1] 50,00
Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds KNB 8,22
BTW (21%) 75,02
Totaal bovenstaande 432,24
Overige details:
  • [0] = De genoemde prijzen zijn van toepassing indien het een stichting met een ideëel doel betreft (dus geen commerciële stichting).
  • [1] = De kosten die de KvK rekent voor de inschrijving worden rechtstreeks door de Kvk bij u in rekening gebracht.AKTIE Notarissen Eindhoven is dé notaris voor het oprichten van uw stichting tegen een laag tarief. Hierboven ziet u de online offerte voor de oprichting van uw stichting.

Bij AKTIE Notarissen Eindhoven weet u vooraf exact wat u kunt verwachten en welk tarief u daarvoor betaalt. Daarmee is AKTIE Notarissen Eindhoven dus een goed én goedkoop alternatief voor de traditionele notariskantoren.

Bijkomende kosten:

  • Er wordt € 27,50 exclusief btw per persoon in rekening gebracht voor kosten WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme), het Verificatie Identificatie Systeem, de Gemeentelijke Basis Administratie en het Faillissementsregister en kosten wettelijk aktebeheer.
  • Er wordt € 10,00 exclusief btw per persoon in rekening gebracht voor Risicoprofielonderzoek/ Poortwachterstoeslag. Indien er sprake is van een verhoogd risicoprofiel is er sprake van een hoger tarief. Indien er een verhoogd risicoprofiel is, kan deze toeslag € 40,00 of € 80,00 exclusief btw per persoon bedragen.
  • Indien de stichting dient te worden opgericht conform de door u aangeleverde statuten, brengt dit extra werkzaamheden met zich mee. Deze zullen aan u worden berekend tegen uurtarief (€ 190,00 exclusief btw per uur).
  • Er worden kantoorkosten berekend van 5% over het “Tarief oprichtingsakte”.