Relatie & Testament

Bij AKTIE Notarissen Eindhoven richten wij ons vooral op de werkzaamheden en akten die min of meer standaard zijn. U kunt bij AKTIE Notarissen Eindhoven terecht voor de volgende standaard akten:

Samenlevingscontract
Huwelijkse voorwaarden
Gelijkluidende testamenten
Tweetrapstestament
Combi samenlevingscontract en gelijkluidende testamenten
Combi huwelijkse voorwaarden en gelijkluidende testamenten
Verklaring van erfrecht

Onze werkwijze bij standaard akten

Bij het opstellen van een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden en/of testament verzorgen wij de volgende werkzaamheden voor u:

 • Eerste gesprek
  Daarin nemen wij met u uw wensen ten aanzien van de inhoud van de akte(n) door.
 • Maken van de akte(n)
 • Toesturen van de akte(n) per e-mail, zodat u vooraf weet wat u gaat tekenen
 • Uitleg en tekenen van de akte(n)

Kosten standaard akte

De kosten voor de standaard akten van AKTIE Notarissen zijn als volgt opgebouwd:

 • Notarieel honorarium / Tarief
  Dit zijn de kosten voor de hierboven omschreven werkzaamheden.
 • Bij samenlevingscontracten en testamenten:
  kosten voor de inschrijving in het Centraal Testamenten Register (CTR).
 • Bij huwelijkse voorwaarden:
  Legeskosten voor de inschrijving van de huwelijkse voorwaarden bij de Rechtbank.
 • Bij levenstestamenten:
  kosten voor de inschrijving in het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR).
 • Kantoorkosten:
  er wordt 5% aan kantoorkosten gerekend over het honorarium (exclusief btw).
 • Er worden kosten in rekening gebracht voor de WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme), het Verificatie Identificatie Systeem, de Basisregistratie Personen en kosten wettelijk aktebeheer. Als er meerdere akten op 1 dag worden gepasseerd, zullen deze kosten maar één keer in rekening worden gebracht.
 • Risicoprofielonderzoek/Poortwachterstoeslag – De notaris heeft sinds kort van de wetgever een taak als poortwachter gekregen. In het kader van die poortwachtersfunctie wordt van hem verwacht dat hij de deur voor witwaspraktijken stevig gesloten houdt. Ook de tuchtrechter legt de notaris in het kader van het voorkomen van witwassen een onderzoeksplicht op.
  Wat van de notaris in dit verband wordt verlangd, hangt af van de aard van de transactie, van hetgeen de notaris ten tijde van de transactie bekend was of moest zijn en van de overige omstandigheden van het geval. Dit betekent dat de notaris bijvoorbeeld navraag moet doen naar de herkomst van gelden bij een transactie. Ook de verhouding tussen betrokken partijen moet worden onderzocht. Het onderzoek van de notaris kan ertoe leiden dat hij aan de betrokken partijen nadere vragen moet stellen en om extra bewijsstukken moet vragen zoals bijvoorbeeld een belastingaangifte.
  Van het onderzoek en de uitkomst daarvan moeten aantekeningen in het dossier worden gemaakt. De kosten die de notaris hierbij maakt zijn dus afhankelijk van het type onderzoek dat gedaan moet worden. Deze kosten staan apart vermeld op uw nota en bedragen doorgaans € 10,00 (exclusief 21% btw) per persoon. Indien er een verhoogd risicoprofiel is, kan deze toeslag € 40,00 of € 80,00 (exclusief 21% btw) per persoon bedragen.
 • BTW:
  het notarieel honorarium, de kantoorkosten, de WWFT kosten en de kosten van het Centraal Testamenten Register zijn belast met BTW.

Online offerte

Met de online offerte van AKTIE Notarissen Eindhoven weet u meteen wat de kosten van uw akte(n) zijn. Ontdek hoe laag de tarieven van AKTIE Notarissen Eindhoven zijn voor een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden en/of (levens)testamenten.