Wonen & Hypotheek

Bij AKTIE Notarissen Eindhoven richten wij ons vooral op de werkzaamheden en akten die min of meer standaard zijn. U kunt bij AKTIE Notarissen Eindhoven terecht voor de volgende standaard akten:

Hypotheekakte
Leveringsakte
Hypotheekakte & Leveringsakte

De werkwijze van AKTIE Notarissen Eindhoven bij de koop van uw huis

Bij het opstellen van een hypotheekakte en/of leveringsakte bij de koop van uw huis verzorgt AKTIE Notarissen Eindhoven de volgende werkzaamheden voor u:

 • Beoordelen van de koopovereenkomst
 • Onderzoek met betrekking tot het huis in de registers bij het Kadaster
  Zijn er bijzonderheden ten aanzien van het huis, zoals een recht van overpad, beschikkingen en/of bevelen krachtens de Wet Bodembescherming en rechten van derden?
 • Onderzoek in de registers van de Burgerlijke Stand en eventueel de Kamer van Koophandel
 • Maken van de akte van levering
 • Maken van de hypotheekakte voor het vestigen van een hypotheek op de gekochte woning
 • Maken van uw afrekening zodat u een overzicht hebt van de te betalen en ontvangen bedragen met betrekking tot de overdracht en/of de hypotheek
 • Toesturen van de akte(n) per e-mail zodat u vooraf weet wat u gaat tekenen
 • Contact met uw bank inzake het tijdig overboeken voor u van de gelden
 • Tekenen van de akte(n)

Kosten standaard akte

De kosten voor de overdracht van een huis zijn bij AKTIE Notarissen Eindhoven als volgt opgebouwd:

 • Tarief akte/notarieel honorarium – Dit zijn de kosten voor de hierboven omschreven werkzaamheden;
 • Kantoorkosten – 5% over het “tarief akte”;
 • Kadastraal recht – Hiervan is een gedeelte bestemd voor het kadastrale onderzoek dat wordt verricht ten aanzien van het gekochte huis (kadastraal recht belast); het andere gedeelte is bestemd voor de inschrijving van de leveringsakte en de hypotheekakte bij het kadaster (kadastraal recht onbelast);
 • Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds KNB – Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de website van de KNB;
 • Risicoprofielonderzoek/Poortwachterstoeslag – De notaris heeft sinds kort van de wetgever een taak als poortwachter gekregen. In het kader van die poortwachtersfunctie wordt van hem verwacht dat hij de deur voor witwaspraktijken stevig gesloten houdt. Ook de tuchtrechter legt de notaris in het kader van het voorkomen van witwassen een onderzoeksplicht op.
  Wat van de notaris in dit verband wordt verlangd, hangt af van de aard van de transactie, van hetgeen de notaris ten tijde van de transactie bekend was of moest zijn en van de overige omstandigheden van het geval. Dit betekent dat de notaris bijvoorbeeld navraag moet doen naar de herkomst van gelden bij een transactie. Ook de verhouding tussen betrokken partijen moet worden onderzocht. Het onderzoek van de notaris kan ertoe leiden dat hij aan de betrokken partijen nadere vragen moet stellen en om extra bewijsstukken moet vragen zoals bijvoorbeeld een belastingaangifte.
  Van het onderzoek en de uitkomst daarvan moeten aantekeningen in het dossier worden gemaakt. De kosten die de notaris hierbij maakt zijn dus afhankelijk van het type onderzoek dat gedaan moet worden. Deze kosten staan apart vermeld op uw nota en bedragen doorgaans € 10,00 (exclusief 21% btw) per persoon. Indien er een verhoogd risicoprofiel is, kan deze toeslag € 40,00 of € 80,00 (exclusief 21% btw) per persoon bedragen.
 • Kosten wettelijke inzages (BRP, CIR, CCBR, VIS) – De notaris doet bij iedere transactie inzage in diverse (ambtelijke) registers. Deze registers staan met afkortingen vermeld op uw nota. Deze afkortingen hebben de volgende betekenis:
  BRP: Basisregistratie Personen (burgerlijke staat en adresgegevens bij de gemeente)
  CIR: Centraal Insolventieregister (register voor faillissementen)
  CCBR: Centraal Curatele- en bewindregister
  VIS: Verificatie Informatie Systeem (onderzoek of uw identiteitsbewijs niet gestolen of vermist is)
  Indien van toepassing: CTR: Centraal Testamenten Register (landelijke registratie van uw testament);
 • BTW – Het tarief van de akte,  het eerst bedoelde gedeelte kadastraal recht,  Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds KNB, Kosten wettelijke inzages (BRP, CIR, CCBR, VIS), kantoorkosten en risicoprofielonderzoek/Poortwachterstoeslag zijn belast met btw;
 • Overdrachtsbelasting – Indien verschuldigd.

Ook extra werkzaamheden worden door AKTIE Notarissen Eindhoven uiteraard graag voor u verzorgd tegen betaling.

Online offerte

Met de online offerte van AKTIE Notarissen Eindhoven weet u meteen wat de kosten van uw akte(n) zijn. Ontdek hoe laag de tarieven van AKTIE Notarissen Eindhoven zijn bij de koop van uw huis. AKTIE Notarissen Eindhoven biedt uw leveringsakte en hypotheekakte aan tegen lage tarieven.