Online offerte verklaring van erfrecht

Hier is uw offerte voor deze akte:

Online offerte verklaring van erfrecht
Tarief verklaring van erfrecht 495,00
Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds KNB 8,22
BTW (21%) 105,68
Totaal bovenstaande 608,90AKTIE Notarissen Eindhoven is dé notaris voor een verklaring van erfrecht tegen een laag tarief. Hierboven ziet u de online offerte voor een verklaring van erfrecht.

Bij AKTIE Notarissen Eindhoven  weet u vooraf exact wat u kunt verwachten en welk tarief u daarvoor betaalt. Daarmee is AKTIE Notarissen Eindhoven dus een goed én goedkoop alternatief voor de traditionele notariskantoren.

Bijkomende kosten:

  • Er wordt € 27,50 exclusief btw per persoon (erflater en erfgenamen) in rekening gebracht voor kosten WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme), het Verificatie Identificatie Systeem (VIS), de Basisregistratie personen (BRP) en kosten wettelijk aktebeheer.
  • Er wordt € 10,00 exclusief btw per persoon (erflater en erfgenamen) in rekening gebracht voor Risicoprofielonderzoek/ Poortwachterstoeslag. Indien er sprake is van een verhoogd risicoprofiel is er sprake van een hoger tarief. Meer informatie hierover kunt u hier terugvinden.
  • De gemeente van de laatste woonplaats van de erflater brengt kosten in rekening voor het erfgenamenonderzoek, deze kosten worden via de afrekening doorberekend.
  • De kosten voor het opstellen van een verklaring zuivere aanvaarding bedragen per verklaring € 12,50 exclusief btw.
  • Er worden kantoorkosten berekend van 5% over het “Tarief verklaring van erfrecht”.

Eventuele bijkomende kosten:

  • De kosten voor het eventueel opstellen van een boedelvolmacht bedragen per volmacht € 12,50 exclusief btw.
  • Indien gewenst kan de akte worden ingeschreven bij het kadaster. De kosten voor de inschrijving van de verklaring van erfrecht bij het kadaster bedragen € 255,00 inclusief btw en kadasterkosten.
  • Er zijn situaties waarin het afhandelen van de nalatenschap extra werkzaamheden met zich meebrengt, bijvoorbeeld als er minderjarige kinderen zijn of als er sprake is van buitenlands vermogen. Alle extra werkzaamheden zullen aan u in rekening worden gebracht tegen een uurtarief van € 190,00 per uur exclusief btw.

___________________________________________________________

De kosten voor een verklaring van beneficiaire aanvaarding of verwerping bedragen € 366,00 inclusief BTW en Griffierecht.