Online offerte oprichten B.V.

Hier is de offerte voor uw akte:

Online offerte oprichten B.V.
Tarief oprichtingsakte 800,00
Kosten verzorgen inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) en het UBO-register[0] 100,00
Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds KNB 8,22
BTW (21%) 190,73
Totaal bovenstaande 1.098,95
Overige details:
  • [0] = De kosten die de KvK rekent voor de inschrijving worden rechtstreeks door de Kvk bij u in rekening gebracht.AKTIE Notarissen Eindhoven is dé notaris voor het oprichten van uw B.V. tegen een laag tarief. Hierboven ziet u de online offerte voor de oprichting van uw B.V.

Bij AKTIE Notarissen Eindhoven weet u vooraf exact wat u kunt verwachten en welk tarief u daarvoor betaalt. Daarmee is AKTIE Notarissen Eindhoven dus een goed én goedkoop alternatief voor de traditionele notariskantoren.

(Eventuele) bijkomende kosten:

  • Er wordt € 27,50 exclusief BTW per persoon in rekening gebracht voor kosten WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme), het Verificatie Identificatie Systeem, de Basisregistratie personen (BRP), het Faillissementsregister en kosten wettelijk aktebeheer.
  • Er wordt € 10,00 exclusief btw per persoon in rekening gebracht voor Risicoprofielonderzoek/ Poortwachterstoeslag. Indien er sprake is van een verhoogd risicoprofiel is er sprake van een hoger tarief. Indien er een verhoogd risicoprofiel is, kan deze toeslag € 40,00 of € 80,00 exclusief btw per persoon bedragen.
  • Voor eventuele bijkomende extra werkzaamheden of adviezen wordt € 190,00 (exclusief BTW) per uur berekend.
  • Er worden kantoorkosten berekend van 5% over het “Tarief oprichtingsakte”.

Uiteraard kunnen wij u ook adviseren over uw onderneming en zijn wij u graag van dienst indien u een aanvulling wenst op de oprichting van uw B.V. Neem voor een kostenindicatie voor de extra werkzaamheden vrijblijvend contact met ons op.