Leveringsakte

AKTIE Notarissen Eindhoven richt zich op standaard leveringsakten waarbij de kosten van de notaris laag zijn. Bij AKTIE Notarissen Eindhoven kunt u terecht voor een losse leveringsakte en voor een combinatie van een leveringsakte met een hypotheekakte.

Wat is een leveringsakte?

De leveringsakte is het document waarmee de eigendom van het huis overgaat van de verkoper op de koper, na inschrijving bij het kadaster.

Uw AKTIE voor een leveringsakte tegen lage kosten

Om uw leveringsakte zo goedkoop mogelijk te kunnen aanbieden, vragen wij ook van u AKTIE! U kunt onder andere een belangrijke rol spelen in het contact met uw makelaar. En wij vragen u om uw bijdrage te leveren aan de tijdige aanlevering van uw persoonsgegevens.

Om ervoor te zorgen dat u behalve zo goedkoop mogelijk ook zo goed mogelijk uit bent voor uw leveringsakte, gelden bij AKTIE Notarissen de volgende regels:

Werkwijze bij een overdracht (akte van levering)

 • U zorgt voor tijdige aanlevering van de koopovereenkomst (via de makelaar).
 • AKTIE Notarissen stelt u direct daarna schriftelijk op de hoogte van de datum en het tijdstip waarop de akte zal worden getekend.
 • U en de verkoper zorgen voor een tijdige aanlevering van de door ons opgevraagde stukken.
 • AKTIE Notarissen zorgt ervoor dat u 5 werkdagen voor het tekenen van de akte, het concept en de afrekening toegestuurd krijgt.
 • Eventuele extra afspraken die door verkoper en koper met elkaar worden gemaakt, worden ruim voor het tekenen van de akte(n) aan ons doorgegeven.
 • Ons kantoor is perfect telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur.

Kosten standaard akte

De kosten voor de overdracht van een huis zijn bij AKTIE Notarissen Eindhoven als volgt opgebouwd:

 • Tarief akte/notarieel honorarium – Dit zijn de kosten voor de hierboven omschreven werkzaamheden;
 • Kantoorkosten – 5% over het “tarief akte”;
 • Kadastraal recht – Hiervan is een gedeelte bestemd voor het kadastrale onderzoek dat wordt verricht ten aanzien van het gekochte huis (kadastraal recht belast); het andere gedeelte is bestemd voor de inschrijving van de leveringsakte en de hypotheekakte bij het kadaster (kadastraal recht onbelast);
 • Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds KNB – Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de website van de KNB;
 • Risicoprofielonderzoek/Poortwachterstoeslag – De notaris heeft sinds kort van de wetgever een taak als poortwachter gekregen. In het kader van die poortwachtersfunctie wordt van hem verwacht dat hij de deur voor witwaspraktijken stevig gesloten houdt. Ook de tuchtrechter legt de notaris in het kader van het voorkomen van witwassen een onderzoeksplicht op.
  Wat van de notaris in dit verband wordt verlangd, hangt af van de aard van de transactie, van hetgeen de notaris ten tijde van de transactie bekend was of moest zijn en van de overige omstandigheden van het geval. Dit betekent dat de notaris bijvoorbeeld navraag moet doen naar de herkomst van gelden bij een transactie. Ook de verhouding tussen betrokken partijen moet worden onderzocht. Het onderzoek van de notaris kan ertoe leiden dat hij aan de betrokken partijen nadere vragen moet stellen en om extra bewijsstukken moet vragen zoals bijvoorbeeld een belastingaangifte.
  Van het onderzoek en de uitkomst daarvan moeten aantekeningen in het dossier worden gemaakt. De kosten die de notaris hierbij maakt zijn dus afhankelijk van het type onderzoek dat gedaan moet worden. Deze kosten staan apart vermeld op uw nota en bedragen doorgaans € 10,00 (exclusief 21% btw) per persoon. Indien er een verhoogd risicoprofiel is, kan deze toeslag € 40,00 of € 80,00 (exclusief 21% btw) per persoon bedragen.
 • Kosten wettelijke inzages (BRP, CIR, CCBR, VIS) – De notaris doet bij iedere transactie inzage in diverse (ambtelijke) registers. Deze registers staan met afkortingen vermeld op uw nota. Deze afkortingen hebben de volgende betekenis:
  BRP: Basisregistratie Personen (burgerlijke staat en adresgegevens bij de gemeente)
  CIR: Centraal Insolventieregister (register voor faillissementen)
  CCBR: Centraal Curatele- en bewindregister
  VIS: Verificatie Informatie Systeem (onderzoek of uw identiteitsbewijs niet gestolen of vermist is)
  Indien van toepassing: CTR: Centraal Testamenten Register (landelijke registratie van uw testament);
 • BTW – Het tarief van de akte,  het eerst bedoelde gedeelte kadastraal recht,  Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds KNB, Kosten wettelijke inzages (BRP, CIR, CCBR, VIS), kantoorkosten en risicoprofielonderzoek/Poortwachterstoeslag zijn belast met btw;
 • Overdrachtsbelasting – Indien verschuldigd.

Ook extra werkzaamheden worden door AKTIE Notarissen Eindhoven uiteraard graag voor u verzorgd tegen betaling.

Online offerte

Wilt u de kosten van uw leveringsakte laag houden? Ontdek hoe laag de tarieven van AKTIE Notarissen Eindhoven zijn voor een standaard leveringsakte.
BEKIJK OFFERTE