Leveringsakte

AKTIE Notarissen richt zich op standaard leveringsakten waarbij de kosten van de notaris laag zijn. Bij AKTIE Notarissen kunt u terecht voor een losse leveringsakte en voor een combinatie van een leveringsakte met een hypotheekakte.

Wat is een leveringsakte?

De leveringsakte is het document waarmee de eigendom van het huis overgaat van de verkoper op de koper.

Uw AKTIE voor een leveringsakte tegen lage kosten

Om uw leveringsakte zo goedkoop mogelijk te kunnen aanbieden, vragen wij ook van u AKTIE! U kunt onder andere een belangrijke rol spelen in het contact met uw makelaar. En wij vragen u om uw bijdrage te leveren aan de tijdige aanlevering van uw persoonsgegevens.

Om ervoor te zorgen dat u behalve zo goedkoop mogelijk ook zo goed mogelijk uit bent voor uw leveringsakte, gelden bij AKTIE Notarissen de volgende regels:

Werkwijze bij een overdracht (akte van levering)

  • U zorgt voor tijdige aanlevering van de koopovereenkomst (via de makelaar).
  • AKTIE Notarissen stelt u direct daarna schriftelijk op de hoogte van de datum en het tijdstip waarop de akte zal worden getekend.
  • U en de verkoper zorgen voor een tijdige aanlevering van de door ons opgevraagde stukken.
  • AKTIE Notarissen zorgt ervoor dat u 5 werkdagen voor het tekenen van de akte, het concept en de afrekening toegestuurd krijgt.
  • Eventuele extra afspraken die door verkoper en koper met elkaar worden gemaakt, worden ruim voor het tekenen van de akte(n) aan ons doorgegeven.
  • Ons kantoor is perfect telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur.

Ook extra werkzaamheden worden door AKTIE Notarissen uiteraard graag voor u verzorgd tegen betaling.

Online offerte

Wilt u de kosten van uw leveringsakte laag houden? Ontdek hoe laag de tarieven van AKTIE Notarissen zijn voor een standaard leveringsakte.
BEKIJK OFFERTE