Hypotheek & Levering

AKTIE Notarissen richt zich op standaard hypotheekakte en leveringsakte waarbij de kosten van de notaris laag zijn. Bij AKTIE Notarissen kunt u terecht voor een losse hypotheekakte en leveringsakte en voor een combinatie van een leveringsakte met een hypotheekakte.

Uw AKTIE voor een hypotheekakte en leveringsakte tegen lage kosten

Om uw hypotheekakte en leveringsakte zo goedkoop mogelijk te kunnen aanbieden, vragen wij ook van u AKTIE! U kunt onder andere een belangrijke rol spelen in het contact met uw makelaar, met uw bank en uw tussenpersoon. Wij vragen u dan ook uw bijdrage te leveren aan de tijdige aanlevering van uw persoonsgegevens en hypotheekopdracht van uw bank.

Om ervoor te zorgen dat u behalve zo goedkoop mogelijk ook zo goed mogelijk uit bent voor uw hypotheekakte en leveringsakte, gelden bij AKTIE Notarissen de volgende regels:

Werkwijze bij een huis overdracht (leveringsakte en een hypotheekakte)

 • U zorgt voor tijdige aanlevering van de koopovereenkomst (via de makelaar van de verkoper). Wij hanteren een verwerkingstermijn van minimaal 4 weken, te rekenen vanaf datum van ontvangst van de getekende koopovereenkomst.
 • AKTIE Notarissen stelt u direct daarna schriftelijk op de hoogte van de datum en het tijdstip waarop de akte(n) zal/zullen worden getekend.
 • U en de verkoper zorgen voor een tijdige aanlevering van de door ons opgevraagde stukken.
 • U zorgt ervoor dat AKTIE Notarissen uiterlijk 5 werkdagen voor de afspraak de hypotheekopdracht van uw bank hebben ontvangen.
 • AKTIE Notarissen zorgt ervoor dat u een week voor het tekenen van de akte(n) het concept/de concepten en de afrekening toegestuurd krijgt.
 • Indien de hypotheekbank als voorwaarde stelt dat er kredieten of persoonlijke leningen moeten worden afgelost, ontvangen wij de betreffende aflossingsnota’s graag uiterlijk 48 uur voor de afspraak van u.
 • Eventuele extra afspraken die door verkoper en koper met elkaar worden gemaakt, worden ruim voor het tekenen van de akte(n) aan ons doorgegeven.
 • Ons kantoor is perfect telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur.

Werkwijze bij een hypotheekakte

 • Zodra AKTIE Notarissen de hypotheekstukken en alle gegevens die we bij u opvragen hebben ontvangen, zal de afspraak voor de ondertekening van de hypotheekakte direct worden ingepland.
 • Indien het een oversluiting van een hypotheek betreft, zullen wij de aflosnota(‘s) opvragen zodra de hierboven omschreven gegevens door ons zijn ontvangen. De termijn die wij hiervoor moeten hanteren is afhankelijk van de huidige hypotheekverstrekker(s).
 • AKTIE Notarissen zorgt ervoor dat u een week voor het tekenen van de akte het concept en de afrekening toegestuurd krijgt.
 • Indien de hypotheekbank als voorwaarde stelt dat er kredieten of persoonlijke leningen moeten worden afgelost, ontvangen wij de betreffende aflossingsnota’s graag uiterlijk 48 uur voor de afspraak van u.
 • Ons kantoor is perfect telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur.

Ook extra werkzaamheden worden door AKTIE Notarissen uiteraard graag voor u verzorgd tegen betaling.

Online offerte

Wilt u de kosten van uw hypotheekakte en leveringsakte laag houden? Ontdek hoe laag de tarieven van AKTIE Notarissen zijn voor een standaard hypotheekakte en leveringsakte.