Kosten hypotheekakte

AKTIE Notarissen focust op standaard hypotheekakten waarbij de kosten van de notaris laag zijn. Bij AKTIE Notarissen kunt u terecht voor een losse hypotheekakte en voor een combinatie van een hypotheekakte met een leveringsakte.

Wat is een hypotheekakte?

De hypotheekakte is een akte waarin wordt vastgelegd dat een onroerende zaak (het huis) in onderpand gegeven wordt aan de hypotheekverstrekker in ruil voor het verkrijgen van een geldlening voor uw huis.

Uw AKTIE voor een hypotheekakte tegen lage kosten

Om een echt goedkope hypotheekakte te kunnen aanbieden, vragen wij ook van u AKTIE! U kunt onder andere een belangrijke rol spelen in het contact met uw makelaar, met uw bank en uw tussenpersoon. Wij vragen u dan ook uw bijdrage te leveren aan de tijdige aanlevering van uw persoonsgegevens en hypotheekopdracht van uw bank.

Om ervoor te zorgen dat u behalve zo goedkoop mogelijk ook zo goed mogelijk uit bent voor uw hypotheekakte, gelden bij AKTIE Notarissen de volgende regels:

Werkwijze bij een hypotheekakte

  • Zodra AKTIE Notarissen de hypotheekstukken en alle gegevens die we bij u opvragen hebben ontvangen, zal de afspraak voor de ondertekening van de hypotheekakte direct worden ingepland.
  • Indien het een oversluiting van een hypotheek betreft, zullen wij de aflosnota(‘s) opvragen zodra de hierboven omschreven gegevens door ons zijn ontvangen. De termijn die wij hiervoor moeten hanteren is afhankelijk van de huidige hypotheekverstrekker(s).
  • AKTIE Notarissen zorgt ervoor dat u een week voor het tekenen van de akte het concept en de afrekening toegestuurd krijgt.
  • Indien de hypotheekbank als voorwaarde stelt dat er kredieten of persoonlijke leningen moeten worden afgelost, ontvangen wij de betreffende aflossingsnota’s graag uiterlijk 48 uur voor de afspraak van u.
  • Ons kantoor is perfect telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur.

Ook extra werkzaamheden worden door AKTIE Notarissen uiteraard graag voor u verzorgd tegen betaling.

Online offerte goedkope hypotheekakte

Wilt u de kosten van uw hypotheekakte laag houden? Ontdek hoe laag de notaris kosten van AKTIE Notarissen zijn voor een standaard hypotheekakte.

Vind uw notaris