Kosten hypotheek & levering

AKTIE Notarissen focust op standaardakten waarbij de notariskosten laag zijn. Bij AKTIE Notarissen kunt u terecht voor een goedkope akte van levering en een losse hypotheekakte en voor een goedkope combinatie van een akte van levering met een hypotheekakte.

Uw AKTIE Notaris voor een akte van levering en hypotheekakte tegen lage kosten

Om een goedkope akte van levering en hypotheekakte te kunnen aanbieden, vragen wij ook van u AKTIE! U kunt onder andere een belangrijke rol spelen in het contact met uw makelaar, uw bank en uw tussenpersoon. Wij vragen u dan ook uw bijdrage te leveren aan de tijdige aanlevering van uw persoonsgegevens en hypotheekopdracht van uw bank.

Om ervoor te zorgen dat u zo goed mogelijk wordt geholpen, tegen een lage prijs voor uw akte van levering en hypotheekakte, gelden bij AKTIE Notarissen de volgende regels:

Werkwijze bij een woningoverdracht (akte van levering en een hypotheekakte)

 • U zorgt voor tijdige aanlevering van de koopovereenkomst via de makelaar.
 • AKTIE Notarissen stelt u direct daarna schriftelijk op de hoogte van de datum en het tijdstip waarop de akte(n) zal/zullen worden getekend.
 • U en de verkoper zorgen voor een tijdige aanlevering van de door ons opgevraagde stukken.
 • U zorgt ervoor dat AKTIE Notarissen uiterlijk 5 werkdagen voor de afspraak de hypotheekopdracht van uw bank hebben ontvangen.
 • AKTIE Notarissen zorgt ervoor dat u een week voor het tekenen van de akte(n) het concept/de concepten en de afrekening toegestuurd krijgt.
 • Indien de hypotheekbank als voorwaarde stelt dat er kredieten of persoonlijke leningen moeten worden afgelost, ontvangen wij de betreffende aflossingsnota’s graag uiterlijk 48 uur voor de afspraak van u.
 • Eventuele extra afspraken die door verkoper en koper met elkaar worden gemaakt, worden ruim voor het tekenen van de akte(n) aan ons doorgegeven.
 • Ons kantoor is perfect telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur.

Werkwijze bij een hypotheekakte

 • Zodra AKTIE Notarissen de hypotheekstukken en alle gegevens die we bij u hebben opgevraagd ontvangen, zal de afspraak voor de ondertekening van de hypotheekakte direct worden ingepland.
 • Indien het een oversluiting van een hypotheek betreft, zullen wij de aflosnota(‘s) opvragen zodra de hierboven omschreven gegevens door ons zijn ontvangen. De termijn die wij hiervoor moeten hanteren is afhankelijk van de huidige hypotheekverstrekker(s).
 • AKTIE Notarissen zorgt ervoor dat u een week voor het tekenen van de akte het concept en de afrekening toegestuurd krijgt.
 • Indien de hypotheekbank als voorwaarde stelt dat er kredieten of persoonlijke leningen moeten worden afgelost, ontvangen wij de betreffende aflossingsnota’s graag uiterlijk 48 uur voor de afspraak van u.
 • Ons kantoor is perfect telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur.

Ook extra werkzaamheden worden door AKTIE Notarissen uiteraard graag voor u verzorgd tegen betaling.

Online offerte goedkope hypotheekakte en leveringsakte

Wilt u de kosten van uw akte van levering en hypotheekakte laag houden? Ontdek hoe laag de notariskosten van AKTIE Notarissen zijn voor een standaard akte van levernig en hypotheekakte.

Vind uw notaris