Wonen & Hypotheek

De AKTIE Notaris: standaard goedkope akten voor uw huis

Bij AKTIE Notarissen richten wij ons vooral op de werkzaamheden en akten die min of meer standaard zijn. U kunt bij AKTIE Notarissen terecht voor de volgende standaard goedkope akten:

Hypotheekakte
Leveringsakte
Hypotheekakte & Leveringsakte

De werkwijze van de AKTIE Notaris bij de koop van uw huis

Bij het opstellen van de akte van levering en/of een hypotheekakte voor de koop van een woning, verzorgt AKTIE Notarissen de volgende werkzaamheden voor u:

 • Beoordelen van de koopovereenkomst
 • Onderzoek met betrekking tot de woning in de registers bij het Kadaster, bijvoorbeeld of er bijzonderheden zijn zoals een recht van overpad of bevelen krachtens de Wet Bodembescherming en rechten van derden
 • Onderzoek in de registers van de burgerlijke stand en eventueel de Kamer van Koophandel
 • Maken van de akte van levering
 • Maken van de hypotheekakte voor het vestigen van een hypotheek op de gekochte woning
 • Maken van uw afrekening, zodat u een overzicht hebt van de te betalen en ontvangen bedragen met betrekking tot de overdracht en/of de hypotheek
 • Toesturen van de akte(n) per e-mail zodat u vooraf weet wat u gaat tekenen
 • Contact met uw bank inzake het tijdig overboeken voor u van de gelden
 • Tekenen van de akte(n)

Lage kosten standaardakte(n)

De kosten voor de standaardakten bij de koop van een woning zijn bij AKTIE Notarissen als volgt opgebouwd:

 • Notarieel tarief (dit zijn de kosten voor de hierboven omschreven werkzaamheden)
 • Kadastraal recht. Hiervan is een gedeelte bestemd voor het kadastrale onderzoek dat wordt verricht ten aanzien van de gekochte woning (kadastraal recht belast); het andere gedeelte is bestemd voor de inschrijving van de akte van levering en de hypotheekakte bij het Kadaster (kadastraal recht onbelast).
 • Het notarieel tarief en het eerst bedoelde gedeelte kadastraal recht zijn belast met BTW
  Indien verschuldigd: overdrachtsbelasting.

Ook extra werkzaamheden worden door AKTIE Notarissen uiteraard graag voor u verzorgd tegen betaling.

Online offerte goedkope akte

Met de online offerte van AKTIE Notarissen weet u meteen wat de kosten van uw akte(n) zijn. Ontdek hoe laag de tarieven van de AKTIE Notaris zijn bij de koop van uw woning. AKTIE Notarissen biedt u een akte van levering en hypotheekakte tegen lage tarieven.

Vind uw notaris