Testament

AKTIE Notarissen focust op standaard testamenten waarbij de notariskosten laag zijn. Bij AKTIE Notarissen kunt u terecht voor gelijkluidende testamenten, tweetraps testamenten en voor een combinatie van een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden met gelijkluidende testamenten.

Gelijkluidende testamenten

In de volgende situaties verzorgt AKTIE Notarissen uw gelijkluidende testamenten tegen een laag tarief:

  • Als u samenwoont en geen kinderen hebt
    (mits u niet meer dan 3 erfgenamen/legatarissen benoemt in uw testament)
  • Als u samenwoont en gezamenlijke kinderen hebt
  • Als u gehuwd bent en geen kinderen hebt
    (mits u niet meer dan 3 erfgenamen/legatarissen benoemt in uw testament)
  • Als u gehuwd bent en gezamenlijke kinderen hebt

Vraag een online offerte aan voor gelijkluidende testamenten en ontdek hoe laag de tarieven van AKTIE Notarissen zijn.

Tweetraps testamenten

Met een tweetraps testament kan vaak voorkomen worden dat de langstlevende ouder een (erf-) belastingaanslag met betrekking tot de kindsdelen krijgt. Een tweetraps testament betekent vooral het uitstellen van erfbelasting, niet het verminderen daarvan. Vraag een online offerte aan voor een tweetraps testament en ontdek hoe laag de tarieven van AKTIE Notarissen zijn.