Doorhaling hypotheek/beslag

Hieronder staan de tarieven die van toepassing zijn op de verkoper voor de doorhaling van een hypotheek of beslag en de eventuele bijkomende kosten.

Bij AKTIE Notarissen Eindhoven weet u vooraf exact wat u kunt verwachten en welk tarief u daarvoor betaalt. Daarmee is AKTIE Notarissen Eindhoven dus een goed én goedkoop alternatief voor de traditionele notariskantoren.

(Algehele) doorhaling hypotheek
Tarief royementsakte * 175,00
Tarief opvragen aflosnota * 50,00
Kantoorkosten * 10,00
Archiefkosten * 10,00
Btw (21% over de posten met *) 51,45
Totaal 296,45

 

Gedeeltelijke doorhaling (overbruggings)hypotheek
Tarief royementsakte * 200,00
Tarief opvragen aflosnota * 50,00
Kantoorkosten * 10,00
Archiefkosten * 10,00
Btw (21% over de posten met *) 56,70
Totaal 326,70

 

Doorhaling beslag
Tarief royementsakte * 225,00
Tarief opvragen aflosnota * 50,00
Kantoorkosten * 10,00
Archiefkosten * 10,00
Btw (21% over de posten met *) 61,95
Totaal 356,95

(Eventuele) bijkomende kosten:

  • Er worden “bank-/beheerskosten gelden” in rekening gebracht à € 20,00 exclusief btw. Een eventueel af te lossen bedrag (aan de hypotheeknemer of beslaglegger), of een aan u over te maken bedrag zal worden overgeboekt. Deze overboekingskosten bedragen € 15,00 exclusief btw per overboeking.
  • Er wordt € 55,00 exclusief btw in rekening gebracht voor kosten Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), het Verificatie Identificatie Systeem (VIS), de Basisregistratie personen (BRP), het Curatele- en bewindregister (CCBR) en het Centraal Insolventieregister (CIR).
  • Tevens wordt er € 10,00 exclusief btw per persoon in rekening gebracht voor Risicoprofielonderzoek/ Poortwachterstoeslag. Indien er sprake is van een (licht) verhoogd risicoprofiel, is er sprake van een hoger tarief. De notaris heeft sinds kort van de wetgever een taak als poortwachter gekregen. In het kader van die poortwachtersfunctie wordt van hem verwacht dat hij de deur voor witwaspraktijken stevig gesloten houdt. Ook de tuchtrechter legt de notaris in het kader van het voorkomen van witwassen een onderzoeksplicht op. Wat van de notaris in dit verband wordt verlangd, hangt af van de aard van de transactie, van hetgeen de notaris ten tijde van de transactie bekend was of moest zijn en van de overige omstandigheden van het geval. Dit betekent dat de notaris bijvoorbeeld navraag moet doen naar de herkomst van gelden bij een transactie. Ook de verhouding tussen betrokken partijen moet worden onderzocht. Het onderzoek van de notaris kan ertoe leiden dat hij aan de betrokken partijen nadere vragen moet stellen en om extra bewijsstukken moet vragen zoals bijvoorbeeld een belastingaangifte. Van het onderzoek en de uitkomst daarvan moeten aantekeningen in het dossier worden gemaakt. De kosten die de notaris hierbij maakt zijn dus afhankelijk van het type onderzoek dat gedaan moet worden. Deze kosten staan apart vermeld op uw nota en bedragen doorgaans € 10,00 (exclusief 21% btw) per persoon. Indien er een verhoogd risicoprofiel is, kan deze toeslag € 40,00 of € 80,00 (exclusief 21% btw) per persoon bedragen.