Samenlevingscontract

AKTIE Notarissen Eindhoven richt zich op standaard samenlevingscontracten waarbij de notariskosten laag zijn. Bij AKTIE Notarissen Eindhoven kunt u terecht voor een samenlevingscontract en voor een combinatie van een samenlevingscontract met (gelijkluidende) testamenten.

Wat is een samenlevingscontract?
Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst tussen u en uw partner, waarin regels worden vastgelegd over hoe u, tijdens de duur van de samenleving, bepaalde zaken regelt. Denkt u hierbij aan kosten van de huishouding en regels voor het geval dat de samenleving onverhoopt eindigt.

Waarom een samenlevingscontract?
Enkele overwegingen om een samenlevingscontract af te sluiten:

  • Voordat u gaat samenwonen wilt u waarschijnlijk vastleggen wie wat gaat betalen, van wie welke spullen zijn en hoe een en ander na het onverhoopt eindigen van de samenleving wordt afgewikkeld.
  • Fiscaal voordeel: als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw partner betalen. U kunt er dan voor kiezen om elkaar als fiscale partner aan te wijzen.
  • Fiscaal voordeel: te denken valt aan een aanzienlijke besparing op erfbelasting ingeval van overlijden van één van de partners.
  • Om als ongehuwd samenlevenden in aanmerking te komen voor het partnerpensioen verlangen pensioenfondsen doorgaans een exemplaar van een notarieel samenlevingscontract.

Wat regelt een samenlevingscontract niet?
Bij het aangaan van een samenlevingscontract worden alle door de partners ingebrachte goederen en vermogens niet gemeenschappelijk. Wel kunt u regelingen treffen met betrekking tot goederen die u vanaf dat moment zult gaan verkrijgen.
Samenwonende partners zijn niet automatisch elkaars erfgenaam. U kunt uw nalatenschap regelen middels testamenten waarbij u bijvoorbeeld elkaar tot erfgenaam benoemt, maar ook rekening kunt houden met andere mogelijke erfgenamen. Daarom is het verstandig een samenlevingscontract af te sluiten in combinatie met 2 testamenten.

Vraag een online offerte aan voor een samenlevingscontract en ontdek hoe laag de tarieven van AKTIE Notarissen Eindhoven zijn.
BEKIJK OFFERTE