Hypotheekakte

AKTIE Notarissen Eindhoven richt zich op standaard hypotheekakten waarbij de kosten van de notaris laag zijn. Bij AKTIE Notarissen Eindhoven kunt u daarom perfect terecht voor een hypotheekakte.

Wat is een hypotheekakte?

De hypotheekakte is een akte waarin wordt vastgelegd dat een onroerende zaak (de woning) in onderpand gegeven wordt aan de hypotheekverstrekker in ruil voor het verkrijgen van een geldlening.

Uw AKTIE voor een hypotheekakte tegen lage kosten

Om uw hypotheekakte zo goedkoop mogelijk te kunnen aanbieden, vragen wij ook van u AKTIE! U kunt onder andere een belangrijke rol spelen in het contact met uw bank en/of uw tussenpersoon. Wij vragen u dan ook uw bijdrage te leveren aan de tijdige aanlevering van uw persoonsgegevens en hypotheekopdracht van uw bank.

Om ervoor te zorgen dat u behalve zo goedkoop mogelijk ook zo goed mogelijk uit bent voor uw hypotheekakte, gelden bij AKTIE Notarissen Eindhoven de volgende regels:

Werkwijze bij een hypotheekakte

 • Zodra AKTIE Notarissen de hypotheekstukken en alle gegevens die we bij u opvragen hebben ontvangen, zal de afspraak voor de ondertekening van de hypotheekakte direct worden ingepland.
 • Indien het een oversluiting van een hypotheek betreft, zullen wij de aflosnota(‘s) opvragen zodra de hierboven omschreven gegevens door ons zijn ontvangen. De termijn die wij hiervoor moeten hanteren is afhankelijk van de huidige hypotheekverstrekker(s) en is doorgaans tussen de 2 en 5 weken.
 • AKTIE Notarissen zorgt ervoor dat u 5 werkdagen voor het tekenen van de akte het concept en de afrekening toegestuurd krijgt.
 • Indien de hypotheekbank als voorwaarde stelt dat er kredieten of persoonlijke leningen moeten worden afgelost, ontvangen wij de betreffende aflossingsnota’s graag uiterlijk 2 werkdagen voor de afspraak van u.
 • Ons kantoor is perfect telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur.

Ook extra werkzaamheden worden door AKTIE Notarissen Eindhoven uiteraard graag voor u verzorgd tegen betaling.

Kosten standaard akte

De kosten bij het vestigen van een hypotheek zijn bij AKTIE Notarissen Eindhoven als volgt opgebouwd:

 • Tarief akte/notarieel honorarium – Dit zijn de kosten voor de hierboven omschreven werkzaamheden;
 • Kantoorkosten – 5% over het “tarief akte”;
 • Kadastraal recht – Hiervan is een gedeelte bestemd voor het kadastrale onderzoek dat wordt verricht ten aanzien van het gekochte huis (kadastraal recht belast); het andere gedeelte is bestemd voor de inschrijving van de leveringsakte en de hypotheekakte bij het kadaster (kadastraal recht onbelast);
 • Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds KNB – Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de website van de KNB;
 • Risicoprofielonderzoek/Poortwachterstoeslag – De notaris heeft sinds kort van de wetgever een taak als poortwachter gekregen. In het kader van die poortwachtersfunctie wordt van hem verwacht dat hij de deur voor witwaspraktijken stevig gesloten houdt. Ook de tuchtrechter legt de notaris in het kader van het voorkomen van witwassen een onderzoeksplicht op.
  Wat van de notaris in dit verband wordt verlangd, hangt af van de aard van de transactie, van hetgeen de notaris ten tijde van de transactie bekend was of moest zijn en van de overige omstandigheden van het geval. Dit betekent dat de notaris bijvoorbeeld navraag moet doen naar de herkomst van gelden bij een transactie. Ook de verhouding tussen betrokken partijen moet worden onderzocht. Het onderzoek van de notaris kan ertoe leiden dat hij aan de betrokken partijen nadere vragen moet stellen en om extra bewijsstukken moet vragen zoals bijvoorbeeld een belastingaangifte.
  Van het onderzoek en de uitkomst daarvan moeten aantekeningen in het dossier worden gemaakt. De kosten die de notaris hierbij maakt zijn dus afhankelijk van het type onderzoek dat gedaan moet worden. Deze kosten staan apart vermeld op uw nota en bedragen doorgaans € 10,00 (exclusief 21% btw) per persoon. Indien er een verhoogd risicoprofiel is, kan deze toeslag € 40,00 of € 80,00 (exclusief 21% btw) per persoon bedragen.
 • Kosten wettelijke inzages (BRP, CIR, CCBR, VIS) – De notaris doet bij iedere transactie inzage in diverse (ambtelijke) registers. Deze registers staan met afkortingen vermeld op uw nota. Deze afkortingen hebben de volgende betekenis:
  BRP: Basisregistratie Personen (burgerlijke staat en adresgegevens bij de gemeente)
  CIR: Centraal Insolventieregister (register voor faillissementen)
  CCBR: Centraal Curatele- en bewindregister
  VIS: Verificatie Informatie Systeem (onderzoek of uw identiteitsbewijs niet gestolen of vermist is)
  Indien van toepassing: CTR: Centraal Testamenten Register (landelijke registratie van uw testament);
 • BTW – Het tarief van de akte,  het eerst bedoelde gedeelte kadastraal recht,  Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds KNB, Kosten wettelijke inzages (BRP, CIR, CCBR, VIS), kantoorkosten en risicoprofielonderzoek/Poortwachterstoeslag zijn belast met btw.

Ook extra werkzaamheden worden door AKTIE Notarissen Eindhoven uiteraard graag voor u verzorgd tegen betaling.

Online offerte

Wilt u de kosten van uw hypotheekakte laag houden? Ontdek hoe laag de tarieven van AKTIE Notarissen Eindhoven zijn voor een standaard hypotheekakte.
BEKIJK OFFERTE