Verrekening zakelijke lasten

Vraag:

Ik heb mijn woning enige tijd geleden overgedragen en ontvang nu een aanslag van de gemeente en het Waterschap betreffende mijn voormalige woning, hoe kan dat?

Antwoord:

Degene die op 1 januari van het lopende jaar eigenaar van de woning was (volgens het Kadaster) ontvangt de aanslag van de gemeente (OZB en Rioolheffing (eigenaarslast)) en het Waterschap (Watersysteemheffing). Degene die de aanslag ontvangt moet deze ook (voor het hele jaar) voldoen. Bij de overdracht op ons kantoor vindt verrekening van de zakelijke lasten plaats via de notarisafrekening, mits de opgevraagde (laatst ontvangen) aanslagen uiterlijk 6 werkdagen voor de afspraak door ons zijn ontvangen. Indien er geen verrekening via de notarisafrekening heeft plaatsgevonden kan de verkoper uiteraard zelf en in onderling overleg met de koper tot verrekening overgaan.