RTL Z programma How It’s Done op bezoek

9 mei 2020

Op 21 februari 2020 heeft het RTL Z programma How It’s Done een kijkje genomen in de formule van AKTIE Notarissen.

Dat bezoek heeft geleid tot een mooi stuk en is meerdere keren uitgezonden op tv.

Bekijk het filmpje hier:

Het vernieuwde huwelijksvermogensrecht

3 juli 2018

Op 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Stellen die na deze datum in het huwelijk treden en geen huwelijkse voorwaarden laten opstellen, trouwen dan van rechtswege in een beperkte gemeenschap van goederen. Niet alle goederen en schulden van de echtelieden gaan behoren tot deze gemeenschap, zoals dit voor 2018 wel het geval was. Voor 2018 gold een algehele gemeenschap van goederen. Het vermogen van de partners smolt bij het aangaan van het huwelijk als het ware samen. Het ging daarbij om alle bezittingen en schulden die de echtelieden voor het aangaan van het huwelijk al hadden. Na beëindiging van het huwelijk werd de boedel dan in beginsel zo verdeeld dat ieder van de echtgenoten de helft van deze bezittingen en schulden verkreeg.

Vanaf 2018 blijven bij een beperkte gemeenschap van goederen tot het privé-eigendom behoren:

  • alle goederen en schulden die de echtgenoten voor het huwelijk privé hadden;
  • schenkingen en erfenissen, die voor of tijdens het huwelijk worden verkregen.

Goederen waarvan de echtgenoten al voor het huwelijk samen eigenaar waren, gaan wel tot de beperkte gemeenschap van goederen behoren, evenals alle goederen (met uitzondering van erfenissen en schenkingen) die tijdens het huwelijk worden verkregen.

Indien stellen van de beperkte gemeenschap van goederen willen afwijken, dient men huwelijkse voorwaarden op te laten stellen bij een notaris. Verder zal men huwelijkse voorwaarden nodig hebben wanneer de ene echtgenoot niet aansprakelijk wenst te worden voor de schulden van de andere echtgenoot. Bovendien worden na de beëindiging van het huwelijk door overlijden of echtscheiding de schulden en bezittingen verdeeld volgens de gemaakte huwelijkse voorwaarden. De notaris zorgt ervoor dat de voorwaarden worden opgenomen in het openbare huwelijksgoederenregister. Dit register ligt ter inzage bij de griffie van de rechtbank in het arrondissement waar men is getrouwd. Een schuldeiser kan dan nagaan of de echtgenoten op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd en zo ja, welke voorwaarden in dat geval zijn gemaakt. In de huwelijkse voorwaarden kan men niet onbeperkt regelen wat men wenst. De notaris kan alleen voorwaarden maken die de wet toestaat.

Alweer uitbreiding AKTIE Notarissen formule (maart 2018)

2 november 2017

AKTIE Notarissen opent nieuw kantoor: Midden-Brabant

Omstreeks 1 maart 2018 zal de succesvolle AKTIE Notarissen formule een nieuwe vestiging openen: AKTIE Notarissen Midden-Brabant.
Zij gaan zich vestigen in Tilburg en richten hun dienstverlening op het gebied: Midden-Brabant.

Succesvolle formule
In de onderste helft van Nederland zijn op dit moment 8 zelfstandig opererende kantoren van AKTIE Notarissen.
Naast het toekomstige AKTIE Notarissen Midden-Brabant zijn er ook vestigingen in: Holland Rijnland (Leiden), Arnhem, Nijmegen, Zeeland (Vlissingen), Zuid-Limburg (Geleen), Maas en Peelland (Helmond), De Kempen (Veldhoven) en Eindhoven.
Door het invoeren van uw woonplaats of de 4 cijfers van uw postcode komt u automatisch uit bij het AKTIE Notarissen kantoor in uw regio.

Alweer uitbreiding AKTIE Notarissen formule (update!)

23 februari 2017

AKTIE Notarissen opent nieuw kantoor: De Kempen

Op 13 februari 2017 heeft de succesvolle AKTIE Notarissen formule een nieuwe vestiging geopend: AKTIE Notarissen De Kempen.
Zij gaan zich vestigen aan de Burgemeester van Hoofflaan 18 in Veldhoven en richten hun dienstverlening op het gebied: De Kempen.

Succesvolle formule
In de onderste helft van Nederland zijn op dit moment 8 zelfstandig opererende kantoren van AKTIE Notarissen.
Naast AKTIE Notarissen De Kempen zijn er ook vestigingen in: Holland Rijnland (Leiden), Arnhem, Nijmegen, Zeeland (Vlissingen), Zuid-Limburg (Geleen), Maas en Peelland (Helmond) en Eindhoven.
Door het invoeren van de 4 cijfers van uw postcode komt u automatisch uit bij het AKTIE Notarissen kantoor in uw regio.

Uitbreiding AKTIE Notarissen formule

20 april 2016

AKTIE Notarissen opent nieuw kantoor: Maas en Peelland

Op maandag 2 mei 2016 opent de succesvolle AKTIE Notarissen formule een nieuwe vestiging: AKTIE Notarissen Maas en Peelland.
Zij zijn gevestigd op een industrieterrein in Helmond en richten hun dienstverlening op het oosten van Noord-Brabant en noorden van Limburg.

Succesvolle formule
In de onderste helft van Nederland zijn op dit moment 7 zelfstandig opererende kantoren van AKTIE Notarissen.
Naast AKTIE Notarissen Maas en Peelland zijn er ook vestigingen in: Holland Rijnland (Leiden), Arnhem, Nijmegen, Zeeland (Vlissingen), Zuid-Limburg (Geleen) en Eindhoven.
(Update:) Per 3 oktober zal daar ook nog De Kempen (Veldhoven) aan worden toegevoegd.
Door het invoeren van de 4 cijfers van uw postcode komt u automatisch uit bij het AKTIE Notarissen kantoor in uw regio.

De notarissen van AKTIE Notarissen Maas en Peelland
Foto: de notarissen van AKTIE Notarissen Maas en Peelland.