Het vernieuwde huwelijksvermogensrecht

Op 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Stellen die na deze datum in het huwelijk treden en geen huwelijkse voorwaarden laten opstellen, trouwen dan van rechtswege in een beperkte gemeenschap van goederen. Niet alle goederen en schulden van de echtelieden gaan behoren tot deze gemeenschap, zoals dit voor 2018 wel het geval was. Voor 2018 gold een algehele gemeenschap van goederen. Het vermogen van de partners smolt bij het aangaan van het huwelijk als het ware samen. Het ging daarbij om alle bezittingen en schulden die de echtelieden voor het aangaan van het huwelijk al hadden. Na beëindiging van het huwelijk werd de boedel dan in beginsel zo verdeeld dat ieder van de echtgenoten de helft van deze bezittingen en schulden verkreeg.

Vanaf 2018 blijven bij een beperkte gemeenschap van goederen tot het privé-eigendom behoren:

  • alle goederen en schulden die de echtgenoten voor het huwelijk privé hadden;
  • schenkingen en erfenissen, die voor of tijdens het huwelijk worden verkregen.

Goederen waarvan de echtgenoten al voor het huwelijk samen eigenaar waren, gaan wel tot de beperkte gemeenschap van goederen behoren, evenals alle goederen (met uitzondering van erfenissen en schenkingen) die tijdens het huwelijk worden verkregen.

Indien stellen van de beperkte gemeenschap van goederen willen afwijken, dient men huwelijkse voorwaarden op te laten stellen bij een notaris. Verder zal men huwelijkse voorwaarden nodig hebben wanneer de ene echtgenoot niet aansprakelijk wenst te worden voor de schulden van de andere echtgenoot. Bovendien worden na de beëindiging van het huwelijk door overlijden of echtscheiding de schulden en bezittingen verdeeld volgens de gemaakte huwelijkse voorwaarden. De notaris zorgt ervoor dat de voorwaarden worden opgenomen in het openbare huwelijksgoederenregister. Dit register ligt ter inzage bij de griffie van de rechtbank in het arrondissement waar men is getrouwd. Een schuldeiser kan dan nagaan of de echtgenoten op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd en zo ja, welke voorwaarden in dat geval zijn gemaakt. In de huwelijkse voorwaarden kan men niet onbeperkt regelen wat men wenst. De notaris kan alleen voorwaarden maken die de wet toestaat.