Hypotheekakte

AKTIE Notarissen richt zich op standaard hypotheekakten waarbij de kosten van de notaris laag zijn. Bij AKTIE Notarissen kunt u daarom perfect terecht voor een losse hypotheekakte.

Wat is een hypotheekakte?

De hypotheekakte is een akte waarin wordt vastgelegd dat een onroerende zaak (de woning) in onderpand gegeven wordt aan de hypotheekverstrekker in ruil voor het verkrijgen van een geldlening voor uw woning.

Uw AKTIE voor een hypotheekakte tegen lage kosten

Om uw hypotheekakte zo goedkoop mogelijk te kunnen aanbieden, vragen wij ook van u AKTIE! U kunt onder andere een belangrijke rol spelen in het contact met uw bank en/of uw tussenpersoon. Wij vragen u dan ook uw bijdrage te leveren aan de tijdige aanlevering van uw persoonsgegevens en hypotheekopdracht van uw bank.

Om ervoor te zorgen dat u behalve zo goedkoop mogelijk ook zo goed mogelijk uit bent voor uw hypotheekakte, gelden bij AKTIE Notarissen de volgende regels:

Werkwijze bij een hypotheekakte

  • Zodra AKTIE Notarissen de hypotheekstukken en alle gegevens die we bij u opvragen hebben ontvangen, zal de afspraak voor de ondertekening van de hypotheekakte direct worden ingepland.
  • Indien het een oversluiting van een hypotheek betreft, zullen wij de aflosnota(‘s) opvragen zodra de hierboven omschreven gegevens door ons zijn ontvangen. De termijn die wij hiervoor moeten hanteren is afhankelijk van de huidige hypotheekverstrekker(s) en is doorgaans tussen de 2 en 5 weken.
  • AKTIE Notarissen zorgt ervoor dat u een week voor het tekenen van de akte het concept en de afrekening toegestuurd krijgt.
  • Indien de hypotheekbank als voorwaarde stelt dat er kredieten of persoonlijke leningen moeten worden afgelost, ontvangen wij de betreffende aflossingsnota’s graag uiterlijk 2 werkdagen voor de afspraak van u.
  • Ons kantoor is perfect telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur.

Ook extra werkzaamheden worden door AKTIE Notarissen uiteraard graag voor u verzorgd tegen betaling.

Online offerte

Wilt u de kosten van uw hypotheekakte laag houden? Ontdek hoe laag de tarieven van AKTIE Notarissen zijn voor een standaard hypotheekakte.