Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

AKTIE Notarissen focust op standaardakten waarbij de notariskosten laag zijn. Bij AKTIE Notarissen kunt u terecht voor huwelijkse voorwaarden en huwelijkse voorwaarden  in combinatie met gelijkluidende testamenten.

In de volgende situaties verzorgt AKTIE Notarissen uw huwelijkse voorwaarden tegen een laag tarief:

  • Als u samenwoont en geen kinderen hebt
    (mits u niet meer dan 3 erfgenamen/legatarissen benoemt in uw testament)
  • Als u samenwoont en gezamenlijke kinderen hebt

Vraag een online offerte aan voor huwelijkse voorwaarden en ontdek hoe laag de tarieven van AKTIE Notarissen zijn.