Relatie & Testament

Bij AKTIE Notarissen Zeeland richten wij ons vooral op de werkzaamheden en akten die standaard zijn. U kunt bij AKTIE Notarissen Zeeland terecht voor de volgende standaard akten:

Samenlevingscontract
Huwelijkse voorwaarden
Gelijkluidende testamenten
Gelijkluidende levenstestamenten
Tweetrapstestament
Combi samenlevingscontract en gelijkluidende testamenten
Combi huwelijkse voorwaarden en gelijkluidende testamenten
Verklaring van erfrecht

AKTIE Notarissen Zeeland legt in haar dienstverlening het accent op standaardmatige akten voor een lage prijs. Sommige wensen komen niet zo vaak voor, zijn situatieafhankelijk of zijn dermate complex dat deze niet vallen onder standaardmatige akten. Door de niet-standaard zaken uit te zonderen, kan onze prijs ook zo laag zijn voor de akten die wel standaard zijn. Ook in die niet-standaard situaties helpt AKTIE Notarissen Zeeland u voor een scherp en concurrerend tarief.

Onze werkwijze bij standaard akten
Bij het opstellen van een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden en/of testament verzorgen wij de volgende werkzaamheden voor u:

 • eerste gesprek, daarin nemen wij met u uw wensen ten aanzien van de inhoud van de akte(n) door;
 • maken van de akte(n);
 • toesturen van de akte(n) per e-mail, zodat u vooraf weet wat u gaat tekenen;
 • uitleg en tekenen van de akte(n).

Kosten standaard akte
De kosten voor de standaard-akten van AKTIE Notarissen Zeeland zijn als volgt opgebouwd:

 • notarieel honorarium, dit zijn de kosten voor de hierboven omschreven werkzaamheden;
 • bij samenlevingscontracten en testamenten:
  kosten voor de inschrijving in het Centraal Testamenten Register;
 • bij huwelijkse voorwaarden:
  legeskosten voor de inschrijving van de huwelijkse voorwaarden bij de Rechtbank;
 • BTW, het notarieel honorarium en de kosten van het Centraal Testamenten Register zijn belast met BTW.

Niet-standaard
AKTIE Notarissen Zeeland biedt juist de standaardmatige akten aan voor een lage prijs. Sommige wensen komen niet zo vaak voor of zijn situatieafhankelijk/ persoonsafhankelijk of zijn dermate complex dat deze niet vallen onder standaardmatige akten. Door de niet-standaard zaken uit te zonderen, kan onze prijs ook zo laag zijn voor de akten die wel standaard zijn. Wilt u gebruik maken van ons aanbod? Stuur dan een e-mail naar info@zeeland.aktienotarissen.nl. Wij zorgen er voor dat u gebeld wordt voor het inplannen van een bespreking. Tijdens het gesprek wordt – op basis van uw wensen en ons advies – een definitief tarief met u besproken.

Voor testamenten geldt (ook in combinatie met andere akten zoals huwelijkse voorwaarden of een samenlevingsovereenkomst) dat het tarief in de offerte is gebaseerd op een standaard basis-testament. Voor cliënten waarbij sprake is van meer bijzondere situaties, zoals voogdij/bewind/onterving/meerdere erfstellingen/bijzondere legaten/samengestelde gezinnen/niet gelijkluidende basistestamenten is er iets meer uitgebreide variant. Cliënten die meer flexibiliteit in hun testament willen opnemen om bij overlijden ook op fiscaal gebied meer mogelijkheden te hebben om bijvoorbeeld erfbelasting te besparen, komen in aanmerking voor luxere en meer fiscaal gerichte testamenten (o.a. opeisingsgronden, 99% erfgenaamschap, afvullegaat, combiregeling, tweetrapsmaking etc). Tijdens de vrijblijvende bespreking worden de verschillen uitgelegd en een definitieve keuze gemaakt op basis van uw wensen/uitgangspunten.

Voorbeelden van niet-standaard:

 • luxe fiscale testamenten gericht op belastingbesparing;
 • financiële en/of fiscale afspraken tussen partners zoals een draagplichtovereenkomst en/of periodieke en finale verrekenbedingen en/of maatwerkbepalingen;
 • bepalingen betreffende uw onderneming;
 • medische bepalingen in uw levenstestament;
 • twee testamenten: indien de akten qua inhoud van elkaar afwijken;
 • specifieke bepalingen in uw testamenten om personen of vermogen te beschermen;
 • verklaringen van erfrecht gebaseerd op een vruchtgebruiktestament, tweetrapsmaking of luxe fiscale testamenten;
  testamenten voor samengestelde gezinnen.

Online offerte
Met de online offerte van AKTIE Notarissen Zeeland weet u meteen wat de kosten van uw akte(n) zijn. Ontdek hoe laag de tarieven van AKTIE Notarissen Zeeland zijn voor een standaard samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden en/of (levens)testament.