Online offerte akte van levering

Hier is de offerte voor uw akte:

Online offerte akte van levering
Tarief akte van levering 450,00
Kadastraal tarief inzage 50,00
Kadastraal tarief inschrijving[0] 78,50
Tarief verplicht WWFT onderzoek 50,00
Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds KNB 8,22
BTW (21%) 117,23
Totaal bovenstaande 753,95
Overige details:
  • [0] = BTW-vrijhierboven staat onze offerte voor de aankoop van een woning, garage of grond met eigen geld (zonder hypotheek). AKTIE Notarissen Zeeland is dé notaris voor uw akte van levering tegen een laag tarief.

(Eventuele) bijkomende kosten:

  • Indien de overdracht een gedeeltelijk kadastraal perceel betreft, rekent het kadaster extra ‘uitmeet’ kosten waardoor “Kadastraal tarief inschrijving” met € 1.325,00 wordt verhoogd.
  • Bij de overdracht van een appartementsrecht of een recht van erfpacht wordt bij de koper € 50,00 exclusief btw meer in rekening gebracht in verband met extra werkzaamheden in belang van de koper.
  • Indien er meerdere kadastrale percelen worden overgedragen, wordt het “Kadastraal tarief inzage”, per extra perceel, met € 10,00 verhoogd.
  • Er wordt € 4,84 inclusief btw per persoon in rekening gebracht, wegens verplichte inzages notariële beroepsorganisatie (KNB).

[0] De offerte is gebaseerd op het aanmaken van de akte via het kostenbesparende KIK-systeem, hetgeen door het kadaster enige tijd geleden in gebruik is genomen. Aangezien dit systeem nog in ontwikkeling is, is het niet altijd mogelijk om een akte aan te leveren door middel van het KIK-systeem en zal het kadaster (alsnog) het hogere “Kadastraal tarief inschrijving[0]” van € 137,50 (in plaats van € 78,50) in rekening brengen. Indien aanlevering niet via het KIK-systeem kan plaatsvinden wordt het “Kadastraal tarief inschrijving[0]” dus met € 59,00 verhoogd. Als dit bij uw akte van toepassing is zullen wij het hogere “Kadastraal tarief inschrijving[0]” aan u doorberekenen. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om uw akte wél via het KIK-systeem aan te leveren bij het kadaster.

AKTIE Notarissen hanteert een verwerkingstermijn van 4 weken vanaf het moment van binnenkomst van de getekende koopovereenkomst.

Indien het Kadaster tussentijds de kosten van de inschrijving van de akte zal verhogen/verlagen, wordt dit nieuwe kadastertarief in rekening gebracht.