Relatie & Testament

Bij AKTIE Notarissen richten wij ons vooral op de werkzaamheden en akten die min of meer standaard zijn. U kunt bij AKTIE Notarissen terecht voor de volgende standaard akten:

Samenlevingscontract
Huwelijkse voorwaarden
Partnerschapsvoorwaarden
Gelijkluidende testamenten
Gelijkluidende levenstestamenten
Echtscheidingstestament
Combi samenlevingscontract en gelijkluidende testamenten
Combi huwelijkse voorwaarden en gelijkluidende testamenten
Combi partnerschapsvoorwaarden en gelijkluidende testamenten
Verklaring van erfrecht

In de volgende situaties verzorgt AKTIE Notarissen uw samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden en/of (levens)testament tegen een laag tarief:

 • Als u samenwoont en geen kinderen hebt
  (mits u niet meer dan 3 erfgenamen/legatarissen benoemt in uw testament).
 • Als u samenwoont en gezamenlijke kinderen hebt.
 • Als u gehuwd bent en geen kinderen hebt
  (mits u niet meer dan 3 erfgenamen/legatarissen benoemt in uw testament).
 • Als u gehuwd bent en gezamenlijke kinderen hebt.
 • Het echtscheidingstestament: als u alleenstaand bent met kinderen.
 • Als de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden worden opgesteld voorafgaand aan het huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • Er is geen sprake van een (eigen) onderneming.

Uiteraard houden we ook rekening met uw persoonlijke situatie, mocht die anders zijn dan de hierboven beschreven situaties. Eventuele extra werkzaamheden verzorgen wij ook dan graag voor u. Ook daarvoor hanteren we scherpe en transparante standaardprijzen.

Onze werkwijze bij standaard akten

Bij het opstellen van een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden en/of testament verzorgen wij de volgende werkzaamheden voor u:

 • Eerste gesprek, daarin nemen wij met u uw wensen ten aanzien van de inhoud van de akte(n) door.*
 • Maken van de akte(n).
 • Toesturen van de akte(n) per e-mail, zodat u vooraf weet wat u gaat tekenen.
 • Uitleg en tekenen van de akte(n).

*Indien er een eerste bespreking heeft plaatsgevonden met betrekking tot het opmaken van een akte maar er geen vervolgwerkzaamheden dienen te worden verricht, dan wordt voor dit eerste gesprek het gebruikelijke adviestarief in rekening gebracht te weten € 279,– per uur.

Kosten standaard akte

De kosten voor de standaard akten van AKTIE Notarissen zijn als volgt opgebouwd:

 • Notarieel honorarium, dit zijn de kosten voor de hierboven omschreven werkzaamheden.
 • Bij samenlevingscontracten en testamenten:
  Kosten voor de inschrijving in het Centraal Testamenten Register.
 • Bij huwelijkse voorwaarden:
  Legeskosten voor de inschrijving van de huwelijkse voorwaarden bij de Rechtbank.
 • BTW, het notarieel honorarium en de kosten van het Centraal Testamenten Register zijn belast met BTW.

Online offerte

Met de online offerte van AKTIE Notarissen weet u meteen wat de kosten van uw akte(n) zijn. Ontdek hoe laag de tarieven van AKTIE Notarissen zijn voor een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden en/of testament.